Halvparten bruker vaskemaskin om natten

Halvparten bruker vaskemaskin om natten Stadig flere bruker vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten eller når de ikke er til stede. Bekymringsfullt, mener brannvesenet.

Dame legger klær i vaskemaskin

– Dette er høye tall. Statistikken viser at hver tredje brann i elektrisk utstyr skjer i nettopp vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin. Det at halvparten av våre innbyggere regelmessig bruker disse apparatene mens de sover eller ikke er hjemme er foruroligende, sier Alexander Colle, leder av forebyggende seksjon Bolig og innbygger i Asker og Bærum brann og redning.

– Det er ikke større risiko for at det skal oppstå brann om natten, men konsekvensene er potensielt så mye større, og i verste fall kan en slik hendelse få dødelig utfall – om du ikke oppdager brannen tidlig, hører varsling eller får evakuert boligen i tide, poengterer Colle.

Avdekker holdninger

Funnene kommer fra spørreundersøkelser som er gjennomført av Norstat Norge på vegne av Asker og Bærum brann og redning i henholdsvis 2018 og 2020. Spørreundersøkelsene er gjennomført for å avdekke holdninger hos innbyggere og deres kunnskap rundt brannsikkerhet.

– Dette er et av flere verktøy vi har for å måle om våre forebyggende tiltak og aktiviteter gjør en forskjell. Etter planen skal samme spørreundersøkelse gjentas i 2022, forklarer seksjonslederen.

Viktig forebyggende arbeid

En av brannvesenets aller viktigste oppgaver er nettopp å spre informasjon, bidra til bedre forståelse av brannsikkerhet og endre holdninger hos innbyggerne – for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Colle forklarer nærmere:

– Vi ønsker å nå innbyggerne i ulike livsfaser og jobber målrettet med ulike forebyggende tiltak og budskap. Brannstatistikk og spørreundersøkelser hjelper oss å vise retning for dette.

Fokusområder

I 2021 har Asker og Bærum brann og redning satt opp følgende fokusområder og mål, i tillegg til andre faste oppgaver, som blant annet oppfølging av feiertjenesten og tiltak rettet mot målgrupper og virksomheter der risiko og konsekvensene ved brann er størst:

 • Redusere kjøkken- og komfyrbranner
 • Redusere branner i søppelkontainere og -kasser
 • Øke kunnskap om krav til røykvarsler
 • Bedre holdninger og øke kunnskap om branner i oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel
 • Bedre holdninger og øke kunnskap om oppladbare produkter, som for eksempel elektriske sparkesykler

Slik unngår du brann

 • Vær våken og til stede når du bruker vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel
 • Husk å rengjøre lofilteret i tørketrommelen etter bruk. Tette lofiltre kan faktisk gi så høy varmeutvikling at det kan føre til brann
 • Følg produsentens råd med tanke på plassering og bruk av apparatene

Hvis du oppdager røykutvikling eller brann

Varsle andre i husstanden / på arbeidsplassen og eventuelt naboer ved behov

 • Ring brannvesenet på telefonnummer 110
 • Forsøk å slokke brannen om den ikke er for stor
 • Dersom du ikke klarer å slokke brannen, lukk dører og vinduer og forlat bygningen
 • Vent på brannvesenet. Hold eventuelt kontakt med alarmsentralen per telefon til brannvesenet ankommer stedet

Vil du vite mer? Les mer om brannsikkerhet i hjemmet på www.abbr.no. Du kan også følge Asker og Bærum brann og redning på Facebook.

Slik kommer du i kontakt med oss

Generelle henvendelser kan sendes til .

Har du spørsmål om brannsikkerhet, send oss en e-post på . Du kan også sende oss en melding på Facebook.

Er du bekymret for brannsikkerheten hos noen du kjenner? Meld fra på www.branntips.no.

Ved ulykker og brann, kontakter du alltid brannvesenet på nødnummer 110.