Mange nye muligheter i det nye året

Ordfører Lene Conradi
Foto: Morten Flaten

Kort fortalt

Magasinet du holder i hendene nå, er den første utgaven av Askermagasinet. Magasinet er én av kommunens kanaler for å dele informasjon, og ikke minst vise frem noe av alt det Asker kan by på.

Jeg håper du har tatt deg tid til å lese saken som gir et innblikk i kommuneøkonomien. Lokalpolitikk handler om prioritering, og selv om Asker har en robust økonomi, må selvsagt også vi handle i tråd med hva som er økonomisk bærekraftig. Vi må utvikle og effektivisere tjenestene i takt med tiden vi lever i – og utsiktene for fremtiden – men alltid med mål om å skjerme de mest sårbare i samfunnet, de som trenger oss aller mest.

Asker kommune har valgt fire verdier som skal kjennetegne oss: raus, modig, nær og skapende. Disse er med oss i hverdagen, også når vi prioriterer. Ved siden av det daglige politiske arbeidet med budsjetter, saker og møter, er noe av det viktigste jeg gjør som ordfører og folkevalgt, å bidra til å bygge tillit til demokratiet. Mennesker som opplever at de har reell påvirkningskraft, og som føler engasjement og tilhørighet til lokalsamfunnet sitt, er viktige faktorer for opprettholdelsen av et godt demokrati, og det gir også bedre trivsel.

Tilhørigheten til det lokale forsterker vår identitet. «Røttene er sterke», sier Mari og Elise fra Bødalen i en annen artikkel. Selv om Asker er stort og langstrakt skal vi fortsatt dyrke og styrke tilhørigheten til det nære. Innbyggertorgene skal være synlige og åpne arenaer for nærdemokrati, blant annet som «hjem» for lokalsamfunnsutvalgene. Selv kommer jeg til å reise rundt med min «Lene-timen», og kan treffes både på Asker kulturhus og på innbyggertorgene. Sjekk politikk-sidene for informasjon – her ligger også kontaktinformasjon til Askers folkevalgte.

Hverdagen som ny kommune er godt i gang, men vi skal fortsette å feire vårt nye fellesskap med Kulturåret 2020. Jeg håper vi sees til både hygge og diskusjon i tiden fremover!