Idretten inspirerer til stor aktivitet

Askeridretten engasjerer svært mange av Askers innbyggere og det skapes mer aktivitet enn noen gang i idrettslagene.

Barn som klatrer

Med 96 idrettslag og over 70 idrettsgrener er det aktivitetstilbud for noen og enhver.

– Vi vil ha flere med på laget og bidra til at alle får delta. Vi har et svært rikt og aktivt idretts- og aktivitetstilbud i Asker. Likevel ønsker vi oss enda flere varierte tilbud for alle aldre», sier Gry Elisabeth Garlie, som er daglig leder i Asker idrettsråd.

Både skating og snowboard startet som egenorganisert aktivitet og er i dag en del av idrettsbevegelsen. Det siste idrettslaget som er registrert i Asker er Downhill Skateboard Klubb og det viser en spennende retning for idrettsaktiviteten. Garlie ser stor verdi av tett samarbeid mellom egenorganisert og organisert aktivitet.

– Sammen skaper vi en mer aktiv befolkning – det må være målet.

Viktig for nærmiljøet

Frivillige jobber hardt for at alle skal finne en plass idrettslaget i nærmiljøet sitt fordi idrettsmiljøene er viktige for tilhørighet, samhold og gode opplevelser i bygda vår.

Idretten har tatt initiativ til tettere samarbeid med skolen og andre organisasjoner for et mer aktivt lokalsamfunn gjennom samarbeidet «Aktive Lokalsamfunn».

– Dette samarbeidet er i en startfase og vi gleder oss over å sammen skape trygge og aktive barn.

Bli med!

Asker idrettsråd har siden 2017 hjulpet barn og ungdom med å finne sin plass i idretten gjennom målrettede samtaler og veiledning, i tett samarbeid med idrettslagene og kommunen. Målet er at barn skal kunne bli med i idretten i sitt nærmiljø, sammen med venner fra klassen sin.

– Kjenner du noen som gjerne vil delta i idretten, men som av ulike årsaker ikke har funnet frem hører vi gjerne fra deg.

Les mer på nettsidene til Asker idrettsråd, eller kontakt daglig leder Gry Elisabeth Garlie på / 90 78 15 15.