Innbyggertorg for alle

Innbyggertorgene i kommunen er i stadig utvikling. Nå åpnes dørene også i Slemmestad og i nye, fine lokaler i Heggedal.

Damer på innbyggertorg
Foto: Vibeke Glosli.

I disse dager kan en av lederne for innbyggertorgene i Asker, Valeria Nicholson, åpne dørene til to splitter nye innbyggertorg; i Slemmestad og Heggedal.

– Heggedal er teknisk sett ikke et nytt innbyggertorg, men vi flytter inn i helt nybygde lokaler på 2 200 kvadratmeter over fire etasjer, så det blir en betydelig endring, forteller Nicholson.

Det nye innbyggertorget vil huse blant annet bibliotek, auditorium med 140 sitteplasser, to kjøkken, flere møterom og kafé.

– Kafeen skal drives sammen med den sosiale entreprenøren Kafé Kime, som tilbyr arbeidstrening og arbeid til minoritetskvinner, og som allerede driver kafe på Borgen innbyggertorg. Vi tar selvfølgelig også med oss kommunale tjenester i form av innbyggerservice, og dessuten blir det også helsestasjon i samme bygg.

Nytt i Slemmestad

I Slemmestad har det ikke vært innbyggertorg tidligere, og lokalene her må kunne sies å bli litt annerledes.

– I likhet med stort sett hele resten av Slemmestad sentrum flytter vi inn i en ny paviljong. Her skal vi være de neste årene mens sentrum bygges om. Det blir veldig fint, og vi får faktisk hele 1 200 kvadratmeter å boltre oss på. Også her blir det bibliotek, formidlingssal, aktivitetsrom og innbyggerservice. Slemmestad innbyggertorg skal dessuten samarbeide med kulturskolen som vil ha undervisning i de samme lokalene, og det blir mulig å få seg en kaffekopp fra Kafé Plenum som ligger vegg i vegg.

Åpningsuker

I disse dager åpner altså begge disse innbyggertorgene, om enn ikke akkurat med brask og bram.

– Situasjonen tatt i betraktning har vi gått for flere små arrangementer i en åpningsuke, istedenfor ett stort åpningsarrangement, forklarer Nicholson.
I tillegg til Heggedal og Slemmestad, åpner også Sætre sitt nye innbyggertorg nå på nyåret, Holmen innbyggertorg utvider lokalene for å få plass til flere aktiviteter, og i Asker sentrum utvides lokalene med innbyggerservice i foajéen til kulturhuset.

En arena for samskaping

Så, når disse flotte nye lokalene er åpnet, og åpningsuken er unnagjort, hva vil da skje på innbyggertorgene?

– Det er ikke sånn at man får servert en fiks ferdig pakke. Kommunen stiller med fine lokaler, infrastruktur og hjelp til for eksempel markedsføring, men det er opp til innbyggerne å fylle lokalene med innhold. Hele konseptet baserer seg på samarbeid mellom frivillighet, innbyggere, næringsliv og kommunen.

I Heggedal tar vi selvfølgelig med oss de «gamle» aktivitetene som bridge, strikking og allsang, men både her og på de andre innbyggertorgene kan ulike aktører ta initiativ til å arrangere nye treff og aktiviteter som er gratis og åpne for alle. Det er dette som er tanken bak samskaping og medborgerskap, og det er dette vi ønsker å dyrke fram til det beste for nærmiljøet og den enkelte innbygger, sier Nicholson.

Åpent for alle

Hun er spesielt klar på at innbyggertorgene skal være åpne for alle.

– Noen av innbyggertorgene er i lokaler der det tidligere var seniorsenter. Det betyr ikke på noen måte at innbyggertorgene først og fremst retter seg mot seniorene, eller at seniorene skal få noe mindre plass enn tidligere. Innbyggertorgene skal være et levende møtested for alle generasjoner, og selv om en del av aktivitetene naturlig nok vil rette seg mot spesifikke aldersgrupper, håper vi at det også vil bli treffpunkter på tvers av generasjoner – noe vi allerede har sett flere eksempler på.