Innovasjonsstøtte til 13 gründere i Asker

Koronatiden har vært brutal for mange næringsdrivende, ikke minst for gründere som allerede i utgangspunktet er i en utfordrende situasjon.

Vinnere av tilskudd på rådhustrappa
13 gründerbedrifter mottok støtte fra Asker kommunes Gründer- og innovasjonsfond.

Asker kommune har bidratt til å sikre noen av fremtidens arbeidsplasser. Gjennom et Gründer- og innovasjonsfond på to millioner kroner kunne gründere melde inn prosjekter og søke om støtte på inntil 300 000 kroner.

– Vi fikk inn mange gode søknader, sier næringssjef Asbjørn Flo i Asker kommune.

Koronainnovasjon

Et av prosjektene er det høyst tidsaktuelle prosjektet Mobile Hospital fra Nærsnes. De vil bygge mobile sykehus av containere. Ideen har fått god mottakelse i fagmiljøet i Norge og til og med på FN-nivå.

– Prosjektet ble startet da vi så hvordan koronapandemien utviklet seg. Vi følte at vi burde bidra på en eller annen måte, forklarer Eirik Davidsen, som er en av initiativtakerne bak Mobile Hospital. Idéen er å bygge mobile sykehus av containere, en id€ som har fått god mottakelse i fagmiljøet i Norge og til og med på FN-nivå.

– I begynnelsen tenkte vi at dette kunne være en bedre versjon av teltene som nå har blitt satt opp utenfor legevaktene og så videre, men nå ser vi at det kan bli et behov i flere sammenhenger. Vi har fått interesse fra hele Norge, men også internasjonalt, for eksempel med tanke på bruk i kriserammede områder. Alt har gått veldig fort for gründerne fra Nærsnes, og nå er snart pilotenheten oppe og står.

– Tanken er at vi også kan bruke den i forbindelse med opplæring i smittevern av helsepersonell her i Asker, avslutter Davidsen som setter stor pris på støtten fra kommunen.

Lokale støtteordninger

Formannskapet vedtok enstemmig tirsdag 14. april en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak.