Klarer vi å inkludere alle?

For de som ikke er med i russebuss, kan det føre til sosial eksklusjon.

Kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.
Foto: Svein Ivar Fors

Kort fortalt

Russen går en hektisk vår i møte med lite søvn og fare for å pådra seg infeksjoner.

Antibiotika-bruken hos nittenåringer øker i mai, og det er noen flere hodeskader enn ellers i året. Det viktigste er å sikre tilstrekkelig med hvile – det styrker immunforsvaret!

Russetiden begynner allerede i første videregående for mange. De som ønsker å feire i buss danner bussgrupper. For de som ikke er med kan det føre til sosial eksklusjon. Dette kan bidra til å utløse eller forverre psykiske plager.

Vi voksne bør være vårt ansvar bevisst – både når det gjelder å være forbilder med hensyn til rus men også å veilede vår ungdom med hensyn til den – kanskje utilsiktede – ekskluderingen som oppstår. Kan russen finne måter å inkludere alle på?

Anbefaler vaksine

Vi anbefaler meningokokk-vaksine til alle mellom 16 og 19 som har tenkt å delta i russefeiring, spesielt de som er russ. Vaksinen er virksom i minst fem år – så for de det gjelder kan det være like godt å ta den allerede i første videregående trinn som 16-åring.