Kulturskolen – gledesspredere på innbyggertorgene

Kulturskolen i Asker er blant landets ti største, med 100 ansatte og 2 000 elever.

Kulturskolen tilbyr alt fra musikk-, dans- og teaterlek for de aller minste, undervisningstilbud innen kunst, dans og musikk, samt Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Den kulturelle spaserstokken henvender seg til den eldre garde med kulturarrangementer og musikkterapeutiske tilbud på ulike eldreinstitusjoner. Spesielt demente har stor glede av musikalske innslag i hverdagen.

– Det er utrolig hvordan ansiktene deres plutselig lyser opp når de hører en kjent, gammel sang. Det lever man på i fem år, sier Ingeborg Ane Lund, konstituert avdelingsleder for Asker kulturskole.

På Tofte er samarbeidet mellom innbyggertorg og kulturskolen allerede godt i gang. Foreløpig er tilbudet fordelt på tre ulike bygg. Det planlegges et nytt innbyggertorg som kulturskolen blir en integrert del av, og håper å få til en samskapende arena for et godt og levende miljø med varierte kulturtilbud til lokalbefolkningen.

– Vi er ute etter å skape aktiviteter som får med flest mulig i nærmiljøet, påpeker Live Ugstad på innbyggerservice.

Kulturskolen på Tofte har et bredt undervisningstilbud og har i dag ledige timer på jazzdans og visuell kunst. De tilbyr også undervisning i piano, band, treblåseinstrumenter, sang, slagverk, gitar, messinginstrumenter og musikklek.

Kulturskolen følger skoleruta og undervisningen gis ukentlig. Man betaler elevavgift to ganger årlig, og det er mulig å søke om redusert betaling for lavinntektsfamilier. Hovedopptaket er 1. mai, men man kan søke i løpet av hele året.

Les mer om kulturskolen på nettsidene.

 Lindberg, Hilde Krosby, Ingeborg Ane Lund, Rita Rohdin Nyhuus, Live Ugstad.jpg
Roar Lindberg, Hilde Krosby, Ingeborg Ane Lund, Rita Rohdin Nyhuus og Live Ugstad på Innbyggerservice Tofte. Foto: Lisa Vilbo.

På Tofte går innbyggertorg og kulturskole hånd i hånd. Målet er å tilby aktiviteter tilpasset nærmiljøet, nå ut til en enda større del av befolkningen og følge innbyggerne fra vugge til grav.