Utvalg for medborgerskap legger til rette for innbyggermedvirkning

Kari Sofie Bjørnsen (H) er leder for utvalg for medborgerskap og får oppmerksomhet fra nær og fjern for jobben de gjør.

Bilde av utvalget for medborgerskap
Utvalg for medborgerskap, ledes av Kari Sofie Bjørnsen (H). Med på dette bildet, som ble tatt rett før koronakrisen satte inn, er direktør Kristin Felde, Liv Knatten (MDG), Per Sletaune (PP) og Thormod Rønning Kvam (H).

– Det vi har gjort i Asker ved å satse på medborgerskap og innbyggermedvirkning, samtidig som vi tufter arbeidet vårt på FNs bærekraftsmål, har ikke vært gjort på denne måten tidligere. Derfor får vi oppmerksomhet fra andre kommuner og fra regjeringen, og fra internasjonalt hold, forteller Kari Sofie Bjørnsen.

Mange områder

Utvalg for medborgerskap består av 11 politikere, godt spredt på partitilhørighet og geografi.

– Områdene vi jobber med er blant annet idrett, friluft, kultur, kirke- og trossamfunn, frivillighet, og innbyggertorg, forklarer Bjørnsen.

Bedre vilkår

Ved å fokusere på medborgerskap er har vi som mål å bedre lokaldemokratiets vilkår. Dette er særlig viktig når kommunen har blitt større.

– Et viktige elementer i dette arbeidet er innbyggertorgene som lokale knutepunkter, og et annet viktig element er prøveordningen med lokalsamfunnsutvalg på Tofte, Slemmestad og Heggedal. Disse utvalgene har egne budsjetter og blir viktig i videreutviklingen av lokalsamfunnene våre.

Styrker lokaldemokratiet

– De tre lokalsamfunnsutvalgene kom på plass før sommeren, og nå må det få tid til å sette seg. Effekten vurderes underveis i et følgeforskningsprosjekt.

– Hele poenget er å styrke lokaldemokratiet, og derfor er det viktig for oss å evaluere dette nøye før vi eventuelt utvider ordningen.