Medvirkning gjennom lokalsamfunnsutvalg

Innbyggernes medvirkning er viktig i arbeidet med temaplanene. Et konkret tiltak og en viktig bidragsyter er lokalsamfunnsutvalgene.

Illustrasjonsfoto
Louis F. Heineberg bidrar til sitt lokalmiljø gjennom lokalsamfunnsutvalget i Slemmestad. Foto: Vibeke Glosli.

Kristin Marie Felde er direktør for medborgerskap i Asker kommune, og trolig landets eneste med denne tittelen. Lokalsamfunnsutvalg er et av hennes prosjekter.

– Når kommunen har blitt større, både i geografi og folketall, er det en reell fare for at veien fra innbyggerne til de som styrer, skal oppleves lengre, påpeker Felde.

– Derfor har en type lokaldemokratiske ordninger ligget i kortene fra start. Det har tatt litt tid å konkretisere planene, men nå er vi endelig i gang, sier en fornøyd Felde.

Tre utvalg

Lokalsamfunnsutvalg er opprettet på tre steder i kommunen: Slemmestad, Heggedal og Tofte.

– Lokalsamfunnsutvalgene får et eget budsjett, og skal være en aktiv del av lokaldemokratiet på sitt sted. De vil bidra med lokalkunnskap og innspill til hovedutvalgene og kommunestyret, i tillegg til innspill på deler av temaplanene.

For å sikre at ordningen gir reell innbyggermedvirkning har vi startet et følgeforskningsprosjekt for å vurdere om dette med tiden skal rulles ut i større skala, eller om vi må endre opplegget.

Møtevirksomheten er i gang

Etter å ha valgt medlemmer, avholdt lokalsamfunnsutvalgene det første fellesmøtet før sommeren. Et av kriteriene var at en viss andel av medlemmene skulle være under 22 år. Louis F. Heineberg (19) fra Vollen, som er motormekanikerlærling, meldte sin interesse for lokalsamfunnsutvalget i Slemmestad.

- Jeg tenkte at dette var en god mulighet til å være med og påvirke lokalmiljøet. Så langt har jeg opplevd at vi alle, også vi unge, blir tatt på alvor. Ellers hadde det ikke vært noe poeng å være med, understreker han. Blant sakene som engasjerer ham er fritidstilbudet for unge, også utenfor idretten.