Mer enn et sommerfyr – Filtvet Fyr

Venneforeningen sørger for Filtvet Fyr er mer enn et sommereventyr. I høst blir det både konsert, forfatterkveld og fyrtreff ved Filtvet Fyr.

– Styret vil at eiendommen skal brukes utover høsten og i vinterhalvåret også, så vi arrangerer ulike treffpunkt året rundt, sier Kari Skive Stuvøy. Hun er styreleder i Filtvet Fyrs Venner.

Avgjørende frivillig innsats

Venneforeningen ble stiftet for 24 år siden, året etter at Filtvet fyr ble valgt som Hurum kommunes kulturminne i Kulturminneåret 1997. Formålet var å sikre at eiendommen Filtvet Fyr med sine 4,5 mål og rundt 200 meter strandlinje skulle forbli i offentlig eie.

Fremdeles sørger venneforeningen for liv i fyret året rundt. I oktober kommer forfatter og journalist Ole Mathismoen med et kåseri om boka «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til».

– Det blir en kulturhistorisk «natursti» knyttet til de 33 trærnes voksested, altså historier om hva som har skjedd ved trærne gjennom årene, sier Stuvøy.

6.november blir det konsert som en del av Asker Kammermusikkfestival. 

Kulturminne av nasjonal verdi

– Hele eiendommen, både bygningene og hagen, er fredet. I fredningsvedtaket fra 1997 blir det påpekt at: «Fyrstasjonen er et kulturminne av nasjonal verdi», sier styrelederen.

På Filtvet fyr finnes Nord-Europas minste kino – og et lite fyrhistorisk museum med mange spennende historier og viktig kunnskap.

– Den gamle fyrlykten fikk bli igjen da fyret ble automatisert. Lykten, et skikkelig kleodium, er fra 1916, og du kan se den oppe i fyrtårnet, sier Stuvøy.  

Filtvet Fyrs Venner har påtatt seg ansvaret for å restaurere fyret og eiendommen og drifte det i tråd med formålet om at det skal være tilgjengelig for allmennheten.


Filtvet Fyr

Filtvet Fyrs Venner drives av et styre på åtte personer. Foreningen har rundt 450 medlemmer. Kontingenten er på 200 kroner for familier og 150 kroner for enkeltmedlemmer.

 

Tekst: Kjersti Salvesen