Krisetid i næringslivet

Når verden stopper opp, som nå i koronakrisen, stopper også næringslivet. Og når næringslivet stopper opp, mister folk levebrødet. For noen er det håp i horisonten, mens andre vil merke den i lang tid.

Eldar Hauge fra Indra Navia.
Eldar Hauge fra Indra Navia regner med at det kan bli tøffe tider framover. Foto: Vibeke Glosli.

- Folk trenger fortsatt å klippe håret, og de trenger planter til hagen, eller håndverkere til å pusse opp huset, så mange næringer vil nok se at hverdagen er på vei tilbake etter denne tøffe tiden, sier næringssjef i Asker kommune, Asbjørn Flo. Men så har vi andre, som oljerelaterte bedrifter, og selskaper som jobber i globalt rettede kompetanseintensive næringer. Her vil vi merke etterdønningene i mange år, fortsetter han.

Mange tiltak

Nettopp fordi næringsliv og arbeidsplasser er så viktig, bruker stat og kommune store summer på å redde arbeidsplasser, gjennom tiltak som kortere arbeidsgiverperiode i permittering, husleiestøtte, gründerstøtte, null prosent rente i Norges bank, og så videre. Denne typen tiltak og ordninger er ment til støtte for bedriftene.

I Asker samarbeider kommunen tett med Asker Næringsforening, som er eid av medlemmene. Det er mye for en bedrift å forholde seg i disse tider, så mange medlemmer tok kontakt med Asker Næringsforening for å spørre om råd, som kom opp med en løsning for å hjelpe Asker-bedriftene.

– Flere av medlemsbedriftene våre visste vi har god kompetanse på juss, økonomi og bedriftsrådgivning, og de sa seg villige til å stille opp på en dugnad for å hjelpe andre. Dermed hadde vår nye Rådføringskanal blitt til, forklarer konstituert daglig leder i Asker Næringsforening, Hilde Thorud.

Gode råd

En av bedriftene som har fått hjelp gjennom Rådføringskanalen, er Eksponeringshuset Adek i Asker sentrum.

– Vi er en liten bedrift, og har måttet permittere alle ansatte helt eller delvis, forklarer eier og driver Randi Mette Aalberg.

– Jeg hadde flere spørsmål som ville tatt meg mange arbeidstimer og våkenetter å finne ut av på egen hånd, men ved hjelp av Rådføringskanalen, fikk jeg svarene med én telefonsamtale. Dermed kunne jeg bruke energien min på å prøve å holde bedriften i gang, sier Aalberg takknemlig.

Store konsekvenser

Adek er et eksempel på en bedrift som tenker at det bør være mulig for hverdagen å returnere i overskuelig fremtid. Utfordringene er ventet å vare lenger for selskaper som Indra Navia, som leverer systemer og løsninger til luftfarten.

– Våre kunder er luftfartsmyndigheter og flyplasser over hele verden. For oss vil det ta litt tid før vi får oversikt over situasjonen og konsekvensene av koronakrisen, men vi er forberedt på at markedet kan være ganske annerledes i fremtiden, sier administrerende direktør i Indra, Eldar Hauge.

Næringssjef Asbjørn Flo er ikke overrasket.

– Indra Navia er en kompetanseintensiv bedrift med høy grad av internasjonal eksponering, og retter seg mot en del av næringslivet som er spesielt hardt rammet. Mange arbeidsplasser i Asker er i denne kategorien.

Samtidig er det en hel kjede av bedrifter som blir rammet av det samme problemet. Det er for eksempel heller ikke enkelt å være en flyserviceleverandør nå. Problemet forplanter seg, slår Asbjørn Flo fast. 

God innsats

Likevel er Flo forsiktig optimist for næringslivet i fremtiden.

– Jeg tror stedbunden næring, som butikker, frisører og restauranter, vil komme seg på fote relativt bra. Og når det gjelder de langtrekkende problemene har statsminister Erna Solberg, satt ned ekspertgrupper på ti ulike områder, som for eksempel på energi, for å se hvordan vi sammen kan bedre konkurransekraften for årene som kommer.

Dugnadsviljen er stor blant næringsliv og politikere på både statlig, regionalt og kommunalt nivå. Nå må vi jobbe sammen, understreker Flo.

 

 

 

{BILDE 20B Eldar Indra Navia cover-3}

LANGTIDSPERSPEKTIV: Eldar Hauge fra Indra Navia regner med at det kan bli tøffe tider framover. Foto: Vibeke Glosli.

 

 

 

{BILDE 21B Asbjørn næringssjef}

ASKERPAKKEN – TIL STØTTE FOR ASKERS BEDRIFTER: En av næringssjef Asbjørn Flos viktigste oppgavene for tiden er å iverksette Asker-pakken, vedtatt av Askers politikere. Foto: Vibeke Glosli.