Ny kommuneadvokat på plass

Den nye kommuneadvokaten, Thalina Kofoed Skramstad, er født og oppvokst i Asker, og hun er dessuten godt kjent i det juridiske landskapet i Røyken og Hurum.

Kommuneadvokatene i Asker
Foto: Vibeke Glosli

Kort fortalt

Med ny kommune kommer også nye roller og funksjoner. Kommuneadvokaten er ny av året. Nå er hun på plass og i gang med oppdrag for de ulike enhetene i kommunen.

– Jeg kommer fra stillingen som kommuneadvokat i Drammensregionen, og Røyken og Hurum var blant kommunene som lå innenfor organisasjonens område.

Skramstad har vært på plass siden i fjor høst, og fra nyttår fikk hun selskap av fem høykompetente medarbeidere.

Interne råd

– Vi skal være en juridisk tjeneste internt i kommuneorganisasjonen. Skramstad understreker at det ikke betyr at de skal være et substitutt for manglende saksbehandlingskapasitet i linjen.

– I Asker kommune er juristtettheten høy, så det meste vil fortsatt løses i linjen. Vi skal være en rådgivende instans der det trengs. Det betyr at vi for eksempel kan skissere opp et mulighetsrom for avdelingen som kommer med en forespørsel, men det er enheten selv som fortsatt eier saken, og som tar den endelige beslutningen.

I tillegg fungerer vi som prosessfullmektig for kommunen overfor fylkesnemnda og domstolene der det trengs. Vi skal dessuten drive kompetanseheving for ansatte når det for eksempel kommer nytt lovverk. Men uansett oppdrag og oppdragsgiver så skal vi være et uavhengig fagorgan, slår Skramstad fast.

Ikke juridiske råd til innbyggerne

For å unngå misforståelser mener Skramstad at det også er viktig å formidle hva de ikke er.

– Vi er ikke et organ der innbyggerne kan henvende seg for generelle juridiske råd eller som et klageorgan i forhold til andre instanser i kommuneapparatet. Der må innbyggerne fortsatt henvende seg til relevant enhet.