Ny vår hos Asker Produkt

Asker Produkt har flyttet inn i nye lokaler der de er godt i gang med å lage produkter som markedet ønsker og trenger.

Fra Asker produkt
Daglig leder Britt Erlandsen Villa og Kjell Arne Jørgensen synes de nye lokalene er flotte. Foto: Vibeke Glosli

Kort fortalt

Asker Produkt er en moderne produksjonsbedrift med lokal arbeidskraft som enten er på varige attføringstiltak, eller i arbeidstrening.

– Vi skal se våre ansatte og sørge for at de skal få bruke ressursene sine på best mulig måte, og vi skal lage produkter som markedet ønsker og trenger, sier daglig leder Britt Erlandsen Villa.

Nye lokaler

Den blide gjengen som jobber her har laget marsipankaker, brød, turskilt, gravmarkeringer og andre produkter i mange år. Likevel har Asker Produkt nå fått en ny vår i form av et skinnende nytt, stort bygg i Solbråveien, med utsikt over Asker sentrum og Oslofjorden.

– Vi har fått mye større plass og bedre egnede lokaler. Det betyr at vi kan vokse og utvikle nye produkter og nye arbeidsområder, og forhåpentligvis gi meningsfullt arbeid til flere arbeidstakere.

– Det er fint å være her, sier Kjell Arne Jørgensen som forteller at det hender det dukker opp rådyr utenfor vinduet mens han sitter og lager navneplater til gravmarkeringer.

Flere kolleger i kantinen

Asker Produkt har også fått nye naboer, i form av Solbrå arbeidssenter som har flyttet inn i bygget.

– Solbrå er kommunens nyeste arbeidssenter, og var sterkt etterlengtet for å få flere tilrettelagte arbeidsplasser, forteller fagarbeider Anne-Maria S. Håndstad.– Her jobber vi blant annet med å forberede ting som skal selges på Hallenskog ombrukslager, og så håper vi å bygge opp en grafisk avdeling etter hvert.

Som på alle andre arbeidsplasser, er kantinen et godt sted å bli kjent med jobbnaboene. Kantinen er drevet av Asker Produkt, som har fått tre ganger så stort kjøkken som tidligere, og dermed mange flere muligheter for effektiv produksjon og godt arbeidsmiljø.

– Her kan arbeidstakerne våre få trening til å jobbe i en av de tre eksterne kantinene vi driver. Det er også her vi lager mat og kaker til catering, og til utsalget Den Glade Baker i Asker sentrum, forteller Erlandsen Villa.

Utadrettet

Asker Produkt samarbeider med Jobbhuset i Sætre og Spikkestad, som også er en vekstbedrift.

– Både Asker Produkt og Jobbhuset tilbyr catering, og tar på oss oppdrag som for eksempel makulering og enkelte produksjonsoppgaver for andre bedrifter, sier Jan Åge Fjell som er daglig leder i Jobbhuset.

– Vi har som mål at arbeidstakerne våre skal lage ting markedet vil ha, men de skal også gjøre oppgaver og utvikle kompetanse som trengs i markedet. Dette for at arbeidstakerne våre skal kunne sikte mot å jobbe i det ordinære arbeidsliv.

Ansatte på Jobbhuset
Vi skulle gjerne hatt flere treffpunkter mellom oss og publikum og næringsliv, sier Jan Åge Fjell, daglig leder i Jobbhuset. Foto: Vibeke Glosli