Skogsborg og Torvøya - mangfoldige friluftsperler for alle

Et levende senter for kystnært friluftsliv der alle føler seg velkommen, et hjem nummer to for frivilligheten, overnattingsmuligheter i seng eller lavvo og kanskje en fiskesuppe? Dette kan bli virkelighet på Skogsborg og Torvøya hvis oppgaveutvalget får det som de vil.

Ti mennesker står samlet og smiler. En av de fremste holder en rapport i hendene.
Et samlet oppgaveutvalg leverer 28.februar sine anbefalinger til formannskapet. Foto: Marte Kvernland

I 2022 tok Asker kommune over eiendommen Skogsborg, en av askerkystens perler, beliggende mellom Åros og Sætre. I løpet av høsten har et oppgaveutvalg, bestående av politikere og representanter fra ulike lokale lag og foreninger, arbeidet med hvordan Skogsborg og Torvøya skal videreutvikles i framtida.

Utvalgets anbefalinger overleveres formannskapet 28.februar. Her kommer det frem at Skogsborg og Torvøyas utvikling bør inngå i et helhetlig arbeid med friluftslivet i Oslofjorden. Stedet må tilby frilufts- og kulturaktiviteter for alle. Aktivitet og overnattingsmuligheter hele året er viktig, og lag og foreninger skal være sentrale samarbeidspartnere i det videre arbeidet.

Les rapporten her (pdf) 

Mange innspill

– Skogsborg har en spesiell og mangfoldig historie som rekreasjonssted for arbeidere knyttet til industrivirksomheten på Slemmestad, sier Monica Bratlie, leder av oppgaveutvalget.

– Utvalgets anbefalinger fremover er at allmenhetens tilgang til Skogsborg fortsatt skal sikres som offentlig friluftsområde. Også Torvøya ønsker vi skal tilgjengeliggjøres for allmenheten i større grad enn i dag, sier hun, og legger til at det har vært spennende å lede det aller første oppgaveutvalget i Asker kommune. I tillegg til utvalgets møter har det vært holdt et åpent folkemøte på Sætre, og det har vært mulig å komme med forslag og ideer gjennom en digital forslagskasse.

– Vi har fått inn mange gode innspill som vi har tatt med oss videre. Det har vært gode utvalgsmøter med et stort engasjement.


Neste steg er en konkurranse hvor et fagmiljø sammen med frivillige aktør videreutvikler konkrete bærekraftige løsninger basert på tydelige anbefalinger fra oppgaveutvalget.   

– Med det arbeidet som oppgaveutvalget nå har gjort, føler jeg at utviklingen av Skogsborg er i trygge hender, sier Rolf Karlsen, tidligere styreleder i stiftelsen Skogsborg og medlem i oppgaveutvalget.