Slik kan du sikre eiendommen din mot vannskader

Hyppigere og kraftigere regnskyll kombinert med tettere bebyggelse, gjør at vi stadig oftere opplever at kjellere, uteområder og veier oversvømmes når det regner.

– Ved hjelp av enkle tiltak kan du redusere sjansene for vannskader på din eiendom, sier Marius Gulbrandsen, seniorplanlegger i virksomhet Vann og vannmiljø.

Ved kraftige regnskyll klarer ikke grunnen å ta unna alt vannet. Ofte hindrer harde flater som belegningsstein eller asfalt vannet i å trenge ned i bakken. I tillegg hender det at områder er bygd ut eller fylt opp, slik at vannet ikke lengre finner sin naturlige vei. Det er dette som kalles overvann.

– Kommunen, utbyggere og grunneiere har et felles ansvar for å håndtere overvann. Mens kommunen har det overordnede ansvaret for å sørge for en helhetlig planlegging og bærekraftig overvannshåndtering, er det du som grunneier som har ansvaret for å sikre egen eiendom mot vann på avveie og flom, sier Gulbrandsen.

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre selv, eller i samarbeid med naboen:

– Et enkelt, men godt råd er å følge med på værmeldingen. Værdata blir stadig bedre, og det er utarbeidet gode varslingsrutiner som gjør det mulig å forberede hus og hage på større nedbørsmengder. Med jevne mellomrom bør du også rense sluk og rister på eiendommen, fjerne kvist, blader og annet som kan forhindre at vannet renner dit det skal. I tillegg bør du kontrollere takrenner og utløp, og påse at vannet har fri bane.


Gulbrandsen sier videre:

– Generelt bør du prøve å lede vannet bort fra huset og mot områder i terrenget som er egnet for å tåle større mengder vann.