Stappfull seniorkonferanse

Deltagerrekord, to fulle saler – og digital visning i flere lokaler. Årets seniorkonferanse viste virkelig at de eldre i kommunen er å regne med, da godt over 800 fylte Asker kulturhus mandag 9.oktober.

Kirsten Koht, Ivar Dyrhaug, Lene Conradi og Ingebrigt Steen Jensen. Gruppebilde
Foto: Marit Asheim

Leder for eldrerådet i Asker, Kirsten Koht, kunne stolt åpne årets konferanse og slå fast at oppmøtet sto i stil med årets tittel. «De eldre er kommet for å bli…. litt til». Aldri før har nemlig så mange møtt opp til seniorkonferansen, siden den ble arrangert for første gang i 2016.

- Livskvalitet er det vi alle ønsker oss. Det handler om å føle seg verdifull, og få muligheten til å bidra med noe verdifullt. Jeg tror det er viktig at vi alle har et prosjekt litt utenom oss selv, sier Koht.

Viktig ressurs

- Det å bli pensjonist betyr ikke at man slutter å være en del av samfunnet. Riktignok får man en vel fortjent frihet til å styre sin egen døgnrytme og aktivitet i hverdagen, men dagene og livet skal fylles med mening og innhold, sier ordfører Lene Conradi

- Med erfaring, kompetanse og verdifull tid, så representerer eldre alt som trengs for fortsatt å bidra i samfunnet.

Både leder for eldrerådet og ordføreren fremhevet de eldre som en ressurs i askersamfunnet i sine hilsener under arrangementet.

- Årets tittel på konferansen, «De gamle er kommet for å bli – litt til», åpner for flere tolkninger. Men jeg vet at Kirsten og resten av eldrerådet er veldig opptatt av at de eldre innbyggerne våre, i all sin mangfoldighet, skal «regnes med» når vi planlegger og utformer askersamfunnet. Det er en selvfølge, men som med alt annet, trengs det bevissthet, kunnskap og dialog, og der spiller eldrerådet en avgjørende rolle, sier Conradi.

Åpent om aldring og sykdom

Trekkplasteret under årets konferanse var likevel to andre kjente fjes. I en humoristisk, men alvorspreget samtale fra scenen, fortalte Ingebrigt Steen Jensen og Ivar Dyrhaug åpent og ærlig om aldring og livet med Alzheimer og Parkinson.

De to, som kaller seg helsevesenets Pompel og Pilt, visste lite om sykdommene før de selv fikk diagnosene. Ved å dele åpent om egen sykdom ønsker de å hindre angst og uvitenhet.

- Det er mye skam knyttet til det å få diagnosen Alzheimer. Og det til tross for at den verken er utløst av røyking eller er arvelig. Det er rett og slett bare uflaks, sier Steen Jensen, og forteller at det for mange med sykdommer er vanskelig å stå frem som en dårligere versjon av seg selv. Derfor skammer man seg.

- Er det én ting de av dere som får Alzheimer i hus skal tenke på, så er det at dere ikke hele tiden skal kommentere at folk glemmer.

Ivar Dyrhaug og Ingebrigt Steen Jensen i hver sin stol på scenen i Asker kulturhus.
HUMØR: Ivar Dyrhaug og Ingebrigt Steen Jensen kaller seg selv helsevesenets Pompel og Pilt. Under seniorkonferansen fortalte de åpent og ærlig, og med en god porsjon humor, om livet med Parkinson og Alzheimer. Foto: Marit Asheim

 

De to delte mange humoristiske hverdagshistorier, understreket viktigheten av aktivitet og heiet på et positivt syn på livet – også med sykdom.

- Mye handler om hvordan du møter verden. For min del begynner jeg hver dag med å åpne gardinene på soverommet, se ut og si «se så fint vær det er ute», sier Steen Jensen.

 

Tekst: Marit Asheim


  • Opplever du symptomer på demens eller er du pårørende til en med demens? Da kan du få råd, støtte og veiledning av Hukommelsesteamet vårt.  
  • Det er også mulig å få kommunale vedtak på tjenester som hjemmesykepleie, dagaktivitetstilbud, avlastningsopphold og avlastning i hjemmet.   
  • Liker du å synge er det flere tilbud for deg, slik som Demenskoret i Asker,  «Syng med oss» i regi av Asker demensforening eller «musikk og bevegelse» i regi av Nakuhel, som er i ferd med å starte opp. 
  • Til deg som er pårørende arrangerer vi en pårørendeskole 2 ganger i året. Det er også pårørendekafeer ulike steder i Asker. 

Ta gjerne kontakt med kommunens Hukommelsesteam på telefonnummer 47 48 94 00, så hjelper de deg så godt de kan.