Tenk sikkerhet - klipp hekken

Har du tenkt på at hekken din kan forårsake en skade eller ulykke? Mye kan skjule seg bak en hekk; et barn oppslukt av lek eller en møtende bil.

Gutt på trehjulssykkel bak hekk.
Vær med på å gi barn og alle andre trafikanter et trafikksikkert og trygt bomiljø, klipp hekken! Foto: Svein Aurmark

Det er viktig at hekker og trær på din eiendom ikke vokser ut over fortau og vei. 

Hvordan klippe?

Krav til frisiktsoner er regulert i Vegloven. Hekk, busker og gjerder i frisiktsonen må ikke være høyere enn 50 cm, eller være plassert utenfor frisikt-trekanten - det vil si at i avkjørsel eller kryss skal du kunne se det som skjer på veien 30 meter til hver side når du står fire meter inn, ved en fartsgrense på 30 kilometer i timen. Avstanden øker med økende fartsgrense.

Her kan du lese mer om fri sikt i kryss og avkjørsler.