Tenker du over hvor mye vann du bruker?

Kommunestyret har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmå­lere i løpet av 2020. Derfor bør du montere vannmåler i din bolig nå. Hvis du ikke har vannmåler, må du kontakte en rørlegger.

En rørleggerlærling i arbeid
Rørleggerlærling Martin Foss er en av dem som skifter vannmåler for Drammen Rørservice AS. Foto: Torbjørn Tandberg.

Hvorfor vannmåler?

 • Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk.
  Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kost­nadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
 • Fra 2021 trenger du ikke å lese av vannmåleren.
  Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
 • Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere.
  Det betyr at vanntap blir mindre, noe som er en for­del for økonomien din - og miljøet!

Fra 2021 vil du få et pålegg eller krav om å montere vannmåler.

Lasse F. Mortensen, inge­niør i Vann og vannmiljø ved Asker kommune, påpe­ker viktigheten av å mon­tere vannmåler så raskt som mulig.

- Ja, dette er viktig av flere årsaker. Ikke minst fordi det kan være bra for både lommebo­ken din og for miljøet. Her får vi dobbel gevinst, sier Mortensen.

Har du allerede vannmåler blir du kontaktet

Drammen Rørservice AS skifter vannmåler på vegne av Asker kommune.

Du får en melding på SMS med forslag til tidspunkt for når du skal skifte vannmåler, som inneholder denne teksten:
"Hei. På vegne av Asker kom­mune bytter vi din vannmå­ler 12T030091 i Hønsveien 314, 18.06.2020 kl. 14.00- 14.10. Svar JA på denne meldingen om dato og klok­keslett passer. Skriv NEI dersom tiden ikke passer. Du vil da senere få tildelt ny dato og klokkeslett. Sjekk nettsidene for hva du må ha i orden før vi kommer, www. asker.kommune.no/vann­maler. Mvh Drammen Rør­service AS, www.dras.no, tlf. 32897755"

Vi oppfordrer deg til å svare raskt: JA hvis tidspunktet passer, NEI hvis det ikke pas­ser. Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

HMS-tiltak for å unngå koronasmitte

Drammen Rørservice har innført nye og strenge ruti­ner for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS), både for innbygger og håndverker.

- I disse koronatider skal kundene våre være sikre på at vi tar smitterisikoen på alvor. Vi har fått på plass nødvendige HMS-tiltak for å unngå smitte under besøkene våre. Blant annet bruker alle våre rørleggere munnbind og engangshansker. Og vi ren­gjør selvsagt med desinfek­sjonsmidler, sier daglig leder Jan Terje Kristiansen.

Han presiserer at alle rør­leggere følger Folkehelsein­stituttets anbefalinger og gjennomfører fortløpende en risikovurdering av smittefa­ren.

- Det betyr at det er mini­mal risiko å ha en håndverker fra oss på besøk, sier Kristi­ansen.

Først mottar du en SMS fra Drammen Rørservice om tidspunkt for bytte av vann­måler. Deretter vil du få en ny SMS med informasjon om koronatiltakene og kontaktin­formasjon.

Dette må du gjøre før rørleggeren kommer

For at rørleggeren skal bytte vannmåleren din, må du gjøre noen forberedelser:

 • Du må vite hvor vannmåle­ren din er plassert.
 • Du må rydde plass rundt vannmåleren, og det må være mulig å komme til. Dette gjelder spesielt hvis vannmåler er plassert i en luke eller i en kasse.
 • Test hovedkranen og sjekk at den holder tett.
 • Sjekk om det er montert frimutter over og under vannmåler. Disse bidrar til at vannmåler kan skiftes uten ekstra arbeid.

Er du usikker på punktene over, kan du ta kontakt med Drammen Rørservice på telefon 32 89 77 55.

Fakta om bytte av vannmåler

 • Gjennomsnittstid for utskifting av vannmåler: Ca. 20 min.
 • Antall husstander per dag/per rørlegger: Ca 20 husstander.
 • 15.000 vannmålere er så langt skiftet i Asker kommune.

Her kan du lese mer om vannmåler.