Torvbråten nye barneskole – miljøvennlig og helsefremmende

Torvbråten skole, som blir bygget ferdig i disse dager, er klar til å huse 470 elever og 46 lærere og oppfylle Svanemerkets miljøsertifiseringskrav.

Bilde av Torvbråten skole
Torvbråten skole er nominert som Asker kommunes kandidat til Årets lokale klimatiltak 2020. Foto: Torbjørn Tandberg.

Asker kommune jobber målrettet med å redusere mil­jøbelastningen og klimaut­slippene fra sine byggepro­sjekter. Tidligere Asker kommune var med i FutureBuilt, i Røyken bygges landets to første sva­nemerkede skoler og Hurum valgte i sin tid å BREEAM-sertifisere sitt nye helsehus.

– Å være på en svanemerket skole innebærer en hverdag omgitt av helse- og miljøvenn­lige materialer uten farlige ut­slipp, solceller på tak, massiv-trevegger og andre bærekraf­tige kvaliteter som ekspo­nert tre innendørs, sier Jonas Tautra Vevatne, miljørådgiver i Asker kommune.