Ungdommens stemme

Julius Kvello Mellgren er leder av ungdomsrådet i Asker. Hans viktigste oppgave er å representere interessene til ungdom i kommunen og sørge for at de unges stemme blir hørt i saker som angår dem.

Ungdomsrådsmedlemmer
Foto: Vibeke Glosli.

Asker kommune er opptatt av at innbyggerne engasjerer seg i det som skjer i kommunen. Én av kanalene inn til politikerne og andre beslutningstakere er ulike råd der valgte medlemmer er innbyggernes representanter. Et av disse er ungdomsrådet.

– Vi er elleve faste medlemmer og seks varamedlemmer i alderen 15 til 19 år. Vi kommer fra ulike steder i kommunen, og på den måten sørger for at ungdommene i hele kommunen er representert, forteller Julius Kvello Mellgren fra Nærsnes. 17-åringen er leder av ungdomsrådet og går i andre klasse på videregående skole.

Representerer askerungdommen

Ungdomsrådets viktigste oppgave er å snakke for ungdom fra hele Asker.

– Vi møtes månedlig, og tar blant annet opp saker som skal behandles i kommunestyret. I det siste har vi jobbet mye med innspill til kommunens temaplaner. I tillegg får vi henvendelser fra andre organisasjoner som ønsker våre innspill. Målet vårt er å fremme ungdommenes interesser, forteller Mellgren, som selv ble med i ungdomsrådet fordi han syntes det var en fin mulighet til å påvirke sitt nærmiljø.

Rigger for fremtiden

Ordfører Lene Conradi har lenge vært opptatt av å løfte fram ungdomsmedvirkning.

– Når vi bygger en kommune, rigger vi samtidig en fremtid for våre barn og unge, så vi trenger å ha dem med på reisen. Det å lytte til de unge på deres premisser er dessuten viktig i seg selv, fordi det skaper innbyggere med tilhørighet og engasjement, sier hun.

– Ungdomsrådet er en viktig kanal, men vi har også med ungdom gjennom lokalsamfunnsutvalgene våre, Askerkonferansen og et levende elevrådsarbeid i askerskolen.

Er du ungdom og ønsker å gi innspill til ungdomsrådet? Send gjerne en e-post til .