Vaksineringen er godt i gang

Onsdag 6. januar startet koronavaksineringen av de første innbyggerne i Asker. Allerede nå er flere tusen vaksinert.

Illustrasjon vaksinasjon

Kort fortalt

  • Det koster ingenting å ta koronavaksine.
  • Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste. Du vil få tilbud når det er din tur.
  • Det er frivillig å vaksinere seg.
  • Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: fhi.no.

– Vi begynner å se slutten på pandemien, selv om det er langt igjen og vi må leve med smitteverntiltak en stund til. Når vi utover våren kan tilby vaksinen til stadig flere askerbøringer, håper jeg at alle tar den. Da vil vi gradvis kunne åpne samfunnet igjen og leve mer normalt. Det tror jeg vi alle ser frem til, sier ordfører Lene Conradi.

Det er Folkehelseinstituttet som fordeler vaksinedoser, mens kommunene har ansvaret for å vaksinere befolkningen etter de prioriteringer som er gitt av nasjonale myndigheter. I Asker, som i resten av landet, er det de aller eldste innbyggerne og personer i risikogrupper som tilbys vaksinen først.

– Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste. Man vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. De eldste og personer i risikogrupper vil bli innkalt i tett samarbeid mellom fastlegene, hjemmesykepleien og vaksinasjonsteamet i kommunen, forklarer Conradi.
Kommunen vil i god tid før oppstart av massevaksinasjon informere om hvordan øvrige innbyggere kan bestille time til vaksinasjon og hvor vaksinasjonen vil foregå.

– Våre nettsider oppdateres fortløpende med aktuell informasjon om vaksinasjonsarbeidet, så følg med der.

Vaksinerer helsepersonell

Kommunene kan sette av 20 prosent av tilgjengelige vaksiner til helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelig dersom smitten øker. I Asker startet vaksineringen av helsepersonell samtidig som vaksineringen på sykehjem. De første som ble vaksinert var ansatte ved Bråset legevakt.

– Jeg er svært takknemlig for at helsepersonell prioriteres. Dette gir mening, da vi hele veien har stått – og fremdeles står – i første linje for å håndtere pandemien. Da er det viktig at vi ikke blir syke, men kan ta oss av våre pasienter, sier Susanne Kjær, leder for Bråset legevakt.