Her kan du forhåndsstemme

Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme ved ett av Askers syv forhåndsstemmesteder. I 2019 forhåndsstemte én av tre velgere.

Valgmedarbeidere
Foto: Elin Eike Worren

Kort fortalt

Ønsker du mer informasjon om årets stortings- og sametingsvalg?

  • Besøk gjerne nettsidene våre: asker.kommune.no/politikk/valg/
    I august får alle husstander i Asker et eget valgmagasin med informasjon om valget.
  • Kommunens Facebook-side og Instagram oppdateres jevnlig.
  • Brosjyre på ulike språk med informasjon om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan du stemmer kan lastes ned på valg.no..
  • Du kan også besøke valg.no - Valgdirektoratets egne nettsider som oppdateres fortløpende.
  • Alle velgere som er oppført i samemanntallet vil få eget informasjonsskriv.

– Vi oppfordrer alle som kan til å stemme før selve valgdagen. Da kan man selv velge tidspunkt og dermed unngå kø, noe som er bra siden vi fortsatt er i en pandemi, sier valgansvarlig i Asker, Rolf Brakstad, og legger til at kommunen vil forholde seg til de til enhver tid gjeldende smittevernregler i valglokalene.

Her kan du forhåndsstemme i år:

• Tofte innbyggertorg
• Sætre innbyggertorg
• Slemmestad innbyggertorg
• Heggedal innbyggertorg
• Asker sentrum (i lokalene til gamle servicetorget)
• Holmen innbyggertorg
• Røykensenteret

Utvidet åpningstid

Du kan forhåndsstemme i åpningstidene til innbyggertorgene, og med litt lengre åpningstider i Asker sentrum og på Røykensenteret. Alle innbyggertorgene vil ha utvidede åpningstider torsdager og hele den siste uken før valget. Det vil også være mulig å stemme på innbyggertorgene de tre siste lørdagene før valgdagen.

Mer informasjon om åpningstider finner du på nettsidene våre og i eget valgmagasin som sendes i posten til alle husstander i august.

Tilgjengelig for funksjonshemmede

Ved alle forhåndsstemmestedene er kravene til universell utforming ivaretatt, og på hvert sted blir du møtt av erfarne valgmedarbeidere som hjelper til dersom det skulle bli behov for det.

– Velgere i rullestol har lett adkomst til stemmelokalene våre. Sætre innbyggertorg og stemmelokalene i Asker sentrum er også tilrettelagt for de største elektriske rullestolene, sier Brakstad.

Mer om stemmemulighetene før valgdagen

Tidligstemming

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan du tidligstemme fra og med 1. juli til og med 9. august på Sætre innbyggertorg og i lokalene våre i Asker sentrum.

Stemmegivning ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Fra 16. august er det mulig å forhåndsstemme ved våre helse- og omsorgsinstitusjoner. Mer informasjon om dette kommer på kommunens nettsider og oppslag på den enkelte institusjon.

Stemme hjemme

Dersom du er syk eller ufør, i isolasjon eller karantene, er det mulig å søke om å få stemme hjemme. Du finner søknadsskjema på nettsidene våre. Vi kan også sende skjemaet hjem til deg eller fylle ut skjemaet over telefonen.

Gå til nettsidene om stortings- og sametingsvalget i Asker