Vant ærefull pris

Torvbråten skole i Bødalen utmerker seg både når det kommer til innovasjon, bærekraft, arkitektur og estetikk. Tidligere i år ble skolen kåret til årets skolebygg.

Barn på Torvbråten skole
TRIVES: Tristan og Synne trives godt på den nye skolen. Spesielt fornøyd er de med skolegården, biblioteket og det nye naturfagrommet. Foto: Elin Eike Worren

Kort fortalt

Torvbråten skole

  • Skolen er dimensjonert for 480 elever.
  • Her finner man 17 klassero, i tillegg til flere spesialrom og en flerbrukshall.
  • Uteområdet består blant annet av sjuerbane, multibane, sykkelbane og lekeapparater.
  • Bygget er oppført i massivtre og har passivhusstandard, som betyr at bygget har lavere energibehov enn «vanlige» bygg.
  • Energien kommer fra solceller på taket og geobrønner.
  • Klimagassregnskapet viser en besparelse på over 60 prosent.
  • Den nye skolen har kostet 240 millioner kroner eks. mva.

– Jeg begynte selv på gamle Torvbråten skole da jeg startet i tredje klasse. Da var skolen helt ny. Da jeg kom tilbake som lærer hadde det jo gått noen år, og skolen hadde forfalt, sier Randi Roen Hauglund. Hun jobber som IKT-ansvarlig og kontaktlærer for syvende trinn.

Nye Torvbråten skole, som er bygget i massivtre, er kåret til årets skolebygg i 2021. Bygget stod ferdig rett før jul i fjor, og elevene startet opp på ny skole i januar i år.

Askermagasinet treffer Hauglund sammen med rektor, Grethe Hultgren, og femteklassingene Tristan (9) og Synne (10).

– Den nye skolen har blitt minst like bra som den gamle, mener Tristan og legger til: – Den gamle skolen hadde tagging på veggene, men det har heldigvis ikke denne! Nå har vi større gymsal og sjakkbrett malt på bakken utenfor.

– Vi har fått større skolegård, og det er mange forskjellige ting vi kan gjøre i friminuttene, sier Synne.
Ifølge rektor er det nye uteområdet tre ganger så stort som det gamle.

Tøff konkurranse

Torvbråten skole er Norges andre svanemerkede skole, og var én av fire skoler som var nominert til prisen «Årets skolebygg 2021». Landets første svanemerkede skole i massivtre, Sydskogen skole, ligger for øvrig like i nærheten.

– Vi hadde aldri trodd vi skulle vinne, men det gjorde vi. Vi får ros for blant annet innovasjon, klimavennlige løsninger, arkitektur og estetikk. Skolen er et godt sted å være og lære, sier Hultgren tydelig stolt.

De tre andre nominerte var Høgskulen på Vestlandet, Ullerål skole i Ringerike kommune og Åsane videregående skole i Bergen. Det er kurs- og konferansearrangøren Nohrcon som står bak kåringen, men det var en offentlig avstemning som avgjorde det hele.

Miljø- og helsevennlig skole

– Å være på en svanemerket skole innebærer en hverdag omgitt av miljøvennlige materialer, rolige farger, sunt inneklima og god akustikk. Her er det få som klager over hodeverk. Det er høy trivsel og lite sykefravær. Vi ser også at det er færre konflikter mellom elevene i utetiden. Barna opplever variasjon og mangfold, og finner lettere sin plass på den nye skolen, sier Hultgren.

Det er tatt mange pedagogiske hensyn ved utformingen av skolen. For eksempel hvordan de ulike rommene er plassert i bygget.

– Her er SFO og klasserommene til 1. og 2. trinn samlet og lett tilgjengelig ved henting og levering. Kontordelen ligger i 2. etasje og gir de ansatte skjerming og ro. Klasserommene kan åpnes opp når trinnet jobber prosjektbasert eller skal samles felles. Flerbrukshallen er plassert slik at man kan gå inn uten å forstyrre andre deler av skolen. Ute er det godt gjennomtenkt hvordan de ulike aktivitetsmulighetene er lagt opp, og det er en egen sone for de minste barna, forteller rektoren.

Stolt av spesialrommene

Torvbråten skole har et stort uteområde med både sjuerbane, multibane, sykkelbane og flere lekeapparater. Den nye skolen har også flere spesialrom som alle er stolte av.

– Vi har et stort bibliotek og musikkrom med scene og flere instrumenter, sier Synne.

– Også det rommet med skjelett. Naturfagrommet, sier Tristan.

Skolen har tre ulike rom for kunst og håndverk. Et for tekstil, et for keramikk og et for sløyd.

– Spesialrom var mangelvare tidligere, men her har vi alt vi ønsker oss, sier rektor og slår ut med armene.

– Og så er det amfiet vårt, da. Det er hjertet av bygget. Vi har hatt noen samlinger her, blant annet den formelle åpningen av skolen, da kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og ordfører Lene Conradi var her. Og det blir mange flere sammenkomster i tiden fremover, fortsetter Hultgren.

Allerede nå, 16. oktober, blir det åpen dag for publikum ved Torvbråten skole.

Fylt med ærefrykt

Å jobbe og å være elev på en bærekraftig skole forplikter.

– Vi må være verdige gjester i dette bygget, og ta vare på skolen, sier Hauglund.

For å lære om bærekraft, fulgte elevene rivingen av det gamle skolebygget samt byggingen av det nye.

– Barna lærte mye om hva som skjer med dyr og planter når man bygger, hvordan man kan skåne naturen, og om materialvalg og solenergi, for å nevne noe.

Nå gleder barn og voksne seg til kaldere dager. De har nemlig fått en snøkanon i gave av FAU.

– I vinter finner barna akebakker overalt. Lysløypa er tett på oss, og elevene kan gå på ski i gymmen og i friminuttene, avslutter rektoren med et smil.

Tekst: Kjersti Salvesen