Velkommen til Kulturåret 2021

Koronaen til tross – vi gir kulturåret et nytt forsøk, og setter av hele to millioner kroner til fine opplevelser i månedene som kommer.

en forestilling i kulturhuset
Foto: Kjell Hustad

2020 skulle bli det store kulturåret i Asker med storslagen feiring av at tre kommuner ble én og mange flotte aktiviteter og arrangementer gjennom året. Men så kom koronaen i mars, og det meste ble avlyst eller utsatt på ubestemt tid. De få arrangementene som ble avholdt var med begrenset publikum til stede og svært strenge smitteverntiltak.

Nå gir vi kulturåret et nytt forsøk ved å videreføre konseptet og sette av to millioner kroner til Kulturåret 2021.

– Kultur er en av de beste arenaene for å bygge felleskap. Vi er optimistiske, og håper at vi i 2021 kan gi våre innbyggere mange fine opplevelser innen kultur, idrett og natur. Målet er som før å gi flest mulig mulighet til å delta i ulike aktiviteter og styrke vår identitet som ny kommune, sier prosjektleder Hilde Wahl.

Bli med

Kulturåret 2021 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, de frivillige og det profesjonelle kulturlivet i Asker. Nå inviterer vi ildsjeler, organisasjoner og andre aktører til å ta initiativ og bli en del av satsningen.

– Koronapandemien har vært krevende for kulturlivet på mange måter. Samtidig har den utfordret aktørene til å tenke nytt. Nå sitter mange av arrangørene med ny erfaring og stor vilje til å gi våre innbyggere nye opplevelser i ny form. Vi håper at flere sender oss gode forslag til arrangementer og aktiviteter som kan gjennomføres i løpet av året innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, sier Wahl.

Send din søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett til .