Vil du være med å påvirke det som skjer i lokalsamfunnet ditt?

Da kan du bli med og etablere områdeforum. Vi vil at det skal være enkelt å engasjere seg, og påvirke saker som angår lokalsamfunnet der du bor.

Fire damer står ved siden av hverandre, ser i kamera og smiler
På innbyggertorgene treffer du Marte, Sara, Heidi og Beate. De veileder engasjerte innbyggere som vil etablere områdeforum i sitt lokalsamfunn. Foto: Nina Foss Haugen

Områdeforum skal etableres åtte steder i kommunen og er Askers nye nærdemokratiske ordning. Der kan engasjerte innbyggere og organisasjoner møtes og sammen finne gode løsninger for sine lokalsamfunn.  

Styrke lokalt engasjement 

– Vi tenker at områdeforumene vil bidra til å styrke det store engasjementet som allerede finnes der ute. De blir lokalsamfunnets felles talerør inn til kommunen, forklarer Synnøve Osmundsen. Hun er virksomhetsleder for innbyggerdialog og frivillighet, som tilrettelegger arbeidet med de nye områdeforumene.

Folkemøter på nyåret

– Vi er i gang med folkemøter, der vi forklarer om ordningen og hvordan de kan organiseres. Det blir seks nye møter på nyåret. Alle er velkomne til å lytte og stille spørsmål, forklarer Osmundsen. For de som ønsker å engasjere seg mer, er det flere spennende oppgaver å delta på, på veien mot stiftelsesmøte.

Innbyggertorgene stiller med lokaler og kontaktperson som bistår ved behov, men det er innbyggerne selv som etablerer områdeforum i sine lokalsamfunn, uavhengig av kommunen. 

Bestemmer sakene selv 

Områdeforumene bestemmer selv hvilke saker de vil engasjere seg i. De kan sette i gang nærmiljøprosjekter, ta opp saker med politikere og kommunen og invitere til møter om saker de er opptatte av. Hvert områdeforum får 250.000 kroner i året, som de kan bruke til nærmiljøets beste.

To av åtte folkemøter er gjennomført, de neste blir i januar og februar. Her finner du mer informasjon om når og hvor.


Områdeforum  

  • er Askers nye nærdemokratiske ordning
  • ble vedtatt i kommunestyret våren 2023
  • skal etableres åtte steder i Asker
  • bestemmer selv hvilke saker de vil engasjere seg i
  • hvert områdeforum får årlig 250.000 kroner, til nærmiljøets beste

Har du spørsmål? Kom innom ett av våre åtte innbyggertorg eller les mer om områdeforum.

Tekst: Nina Foss Haugen