Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Aksjeselskap med kommunal eierinteresse

Kort fortalt

Asker kommune har direkte eierinteresser i 14 aksjeselskap (AS).

Aksjeselskapene er opprettet med hjemmel i Lov om aksjeselskaper.

Asker Produkt AS
Asker sentrum AS
Askershus AS
E134 Haukelivegen AS
Enter Kompetanse AS
Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS
Hurum Energi AS
Jobbhuset AS
Jobbhuset Røyken AS
Lindum Oredalen AS (LOAS)
Røyken Eiendomsutvikling AS
Vardar AS
Vestfjorden vann og avløp AS (VEAS)