Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Stiftelser

Hva er en stiftelse?

En stiftelse opprettet med hjemmel i stiftelsesloven kan defineres som en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon stilles til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Siden en stiftelse er selveiende kan ikke kommunen utøve eierstyring overfor stiftelsen. Kommunen har heller ikke råderett over formuesverdien som er overført til stiftelsen.

Når en stiftelse er opprettet skal styret melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet for registrering i Stiftelsesregisteret.

Stiftelsesregisteret

I Stiftelsesregisteret er det mulig å innhente opplysninger om enkeltstiftelser.

Inntil videre er det kun basisopplysninger som adresse, styre, revisor, vedtekter som er tilgjengelig i registeret.