Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Foretak og selskaper med kommunal eierinteresse

Asker kommune har opprettet egne selskaper og er interessent i selskaper sammen med andre offentlige instanser, privatpersoner og organisasjoner.

Oversikt over selskaper, foretak, vertskommunesamarbeid

Type Navn selskap, foretak Andel eierskap
BRANN Asker og Bærum brann og redning IKS Asker (47 %), Bærum
DIVERSE Asker og Bærum Kemnerkontor Asker, Bærum
HELSE Asker og Bærum krisesenter Asker, Bærum
HELSE Asker og Bærum legevakt Asker, Bærum
VAR Asker og Bærum Vannverk IKS Asker (50 %), Bærum
VTA Asker Produkt AS Asker (100 %)
INTERESSE Asker Sentrum AS Asker (4,2 %) + diverse eiere
DIVERSE Askerbadet KF Asker (100 %)
INTERESSE Askershus AS Asker (15,7 %)
BARNEVERN Barnevernvakten i Asker og Bærum Asker, Bærum
HAVN Drammensregionens interkommunale havnevesen Asker, Drammen, Lier
INTERESSE E 134 Haukelivegen AS Asker (5,2 %) + diverse eiere
HAVN Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS Asker (38,24 %), Drammen, Frogn
VAR Glitrevannverket IKS Asker (14,7 %), Drammen, Lier
ENERGI Hurum Energiverk AS Asker (100 %)
VTA * Jobbhuset AS Jobbhuset Hurum AS (100 %)
VTA * Jobbhuset Røyken AS Asker (32,43 %), Jobbhuset Hurum AS (67,57 %)
VTA Jobbhuset Hurum AS Asker (100 %)
VAR Lindum Oredalen AS (LOAS) Asker (49 %), Lindum AS (Drammen)
BRANN OBRE 110 Asker, Bærum, Oslo
ADM Røyken Eiendom AS Asker (100 %)
ADM Røyken Eiendomsutvikling AS Asker (100 %)
ENERGI Vardar AS Asker (14,06 %) + diverse eiere
VAR VEAS - Vestfjorden avløpsselskap Asker, Bærum, Oslo
VAR Vestfjorden vann og avløp AS Asker (2,4 %) + diverse eiere