Satser, avgifter og gebyrer

Her finner du en oversikt over satser og gebyrer i kommunen, i tillegg til priser og betaling for leie av lokaler og anlegg.

Nytt fra 2020

Merk at du nå får vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura, som betyr at årsgebyrene for disse tjenestene bli fakturert samlet. Fakturaen har forfall i mars, juni, september og desember. 

Oversikt