Asker kommune ønsker å møte omgivelsene og innbyggerne på en gjenkjennelig og enhetlig måte. Den grafiske profilen en viktig del av kommunens identitet og skal være synlig og tydelig på alle typer materiell.

Rettigheter og kontakt

All ekstern bruk av Asker kommunes grafiske profil skal godkjennes av kommunikasjonsenheten i Asker kommune. Her kan du også få råd og veiledning i bruken.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Jon Bakkerud på e-post jon.bakkerud@asker.kommune.no eller telefon 66 90 90 13.

Grafisk profilhåndbok

Asker kommunes grafiske profil er presentert i en egen håndbok. Her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater. En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiseres, ta kontakt.

Organisk samspill

Den grafiske profilen er tuftet på et visuelt konsept som henter inspirasjon blant annet fra Asker kommunes beliggenhet. Konseptet har fått navnet "Organisk samspill" og spiller på naturlige organiske former som henger sammen og bygger på hverandre.

Maler og inspirasjon

Det finnes fire varianter av løse mønstre som kan brukes som dekor med stor fleksibilitet.

Maler til forsider og oppslagssider kan brukes som de er, men det er også anledning til å lage andre varianter så lenge det gjøres i henhold til retningslinjene i profilhåndboken.

For nærmere informasjon se side 22- 26 og side 33 - 37 i håndboken.

Kommunevåpen

Askers kommunevåpen forestiller tre "askekaller". Kommunevåpenet er tegnet av kunstneren Arne Lindaas og har vært i bruk siden 1964. Bakgrunnen for motivet er den tradisjonelle måten å beskjære asketrær på.

Logo

Kommunevåpenet og navnetrekket utgjør logoen. Kommunevåpenet kan ikke benyttes alene uten at det er gjort avtale med kommunikasjonsenheten.

Den horisontale logoen er kommunens hovedvariant.

Horisontal logo Asker kommune

Vertikal logo brukes når formatet eller plassen krever det.

Vertikal logo Asker kommune