Asker kommune ønsker å møte omgivelsene og innbyggerne på en gjenkjennelig og enhetlig måte. Den grafiske profilen en viktig del av kommunens identitet og skal være synlig og tydelig på alle typer materiell.

Rettigheter og kontakt

All ekstern bruk av Asker kommunes grafiske profil skal godkjennes av kommunikasjonsenheten i Asker kommune. Her kan du også få råd og veiledning i bruken.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Jon Bakkerud på e-post jon.bakkerud@asker.kommune.no eller telefon 66 90 90 13.

Grafisk profilhåndbok

Asker kommunes grafiske profil er presentert i en egen håndbok. Her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater. En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiseres, ta kontakt.

Kommunevåpen

Askers kommunevåpen forestiller tre "askekaller". Kommunevåpenet er tegnet av kunstneren Arne Lindaas og har vært i bruk siden 1964. Bakgrunnen for motivet er den tradisjonelle måten å beskjære asketrær på.

Kommunevåpenet og navnetrekket utgjør logoen. Kommunevåpenet kan ikke benyttes alene uten at det er gjort avtale med kommunikasjonsenheten.

Organisk samspill

Den grafiske profilen er tuftet på et visuelt konsept som henter inspirasjon blant annet fra Asker kommunes beliggenhet. Konseptet har fått navnet "Organisk samspill" og spiller på naturlige organiske former som henger sammen og bygger på hverandre.

Last ned maler og mønstre fra profilen.