Logo

Den horisontale logoen er kommunens hovedvariant.

Horisontal logo Asker kommune

Vertikal logo brukes når formatet eller plassen krever det.

Vertikal logo Asker kommune

Maler og inspirasjon

Det finnes fire varianter av løse mønstre som kan brukes som dekor med stor fleksibilitet.

Maler til forsider og oppslagssider kan brukes som de er, men det er også anledning til å lage andre varianter så lenge det gjøres i henhold til retningslinjene i profilhåndboken.

For nærmere informasjon se side 22- 26 og side 33 - 37 i håndboken.