Innovasjonsprosjektet Asker velferdslab deltar i to store internasjonale konkurranser, og har fått stor oppmerksomhet. Blant annet har prosjektet fått utdelt et Best Practice Certificate fra en internasjonal konferanse i Maastricht.

Asker kommune fikk tidligere i år tildelt den nasjonale Innovasjonsprisen, som skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Et av innovasjonsprosjektene som lå til grunn for tildelingen, var Asker velferdslab - et prøveprosjekt hvor målet er å gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud. 

Best Practice Certificate

Asker velferdslab har fått særlig oppmerksomhet denne høsten, ved at de har deltatt i to store internasjonale konkurranser. På EPSA-konferansen i Maastricht 20. november, fikk prosjektet delt ut et Best Practice Certificate. EPSA står for European Public Sector Awards, og er en innovasjonspris for offentlig sektor som har vært delt ut annethvert år av European Institute of Public Administration (EIPA). EPSA har en visjon om å skape en arena der ulike institusjoner i europeisk offentlig sektor kan vise seg fram og bli eksempler for resten av verden, men skal også bidra til å effektivisere administrative strukturer og bidra til administrativ reform i Europa.

Siden de startet arbeidet i 2007, har EPSA samlet inn, vurdert og tilgjengeliggjort mer enn 1 000 eksempler på god praksis fra 39 ulike aktører. Nå er Asker kommune en av disse aktørene.

Mer om Asker velferdslab nedenfor bildet.

Bilde av ansatte som presenterte Asker velferdslab i Maastricht
Her er ansatte som presenterte Asker velferdslab i Maastricht; Karina Bjørnbakk fra NAV og Marlen Hagen fra Brukertorget.

Semifinalist i internasjonal innovasjonskonkurranse

OPSI står for Observatory of Public Sector Innovation, og er etablert av OECDs Directorate for Public Governance som en «inngang til et bibliotek av innovasjonserfaringer fra hele verden», for å bruke deres egne ord. De samler inn gode innovasjonseksempler og lar innovatører i offentlig sektor etablere nettverk for samarbeid globalt, der man kan samskape, dele og lære av hverandres praktiske erfaringer. 

OPSI arranger også innovasjonskonferanser, innovasjonskonkurranser og publiserer faglig interessant materiell som omhandler innovasjon i offentlig sektor. De har blant annet en modell for å vise hvilke innovasjonsferdigheter som bør utvikles i organisasjoner i offentlig sektor. 

Blant 276 søknader fra 58 land ble velferdslaben ett av prosjektene som gikk videre som semifinalist i årets innovasjonskonkurranse i regi av OPSI. 

Konferanse på ministernivå

Hvis Asker kommune går videre i konkurransen, vil vi bli invitert til «World Government Summit» (WGS) i Dubai, 11-13. februar 2018, for å vise frem velferdslaben med en egen stand. Denne konferansen samler som regel ca. 4 000 delegater på ministernivå fra hele verden. 

Fra Paris-konferansen
Fra presentasjonen av Asker velferdslab i Paris ser vi rådgiver i Asker kommune Ingrid Blichfeldt sammen med John Holager fra konsulentfirmaet Livework, som har samarbeidet med kommunen om prosjektet.