Her finner du noen av de innovative prosjektene og tiltakene som gjøres i Asker kommune. De representerer ulike måter å tilnærme seg innovasjon på i de ulike tjenesteområdene våre. Vet du om noe som burde vært synliggjort her, kontakt oss på kominn@asker.kommune.no

Asker velferdslab

Asker velferdslab er et prøveprosjekt hvor vi ønsker å gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud.

FutureBuilt i Asker

Asker kommune har inngått partnerskap med FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som har som visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.