Her finner du noen av de innovative prosjektene og tiltakene som gjøres i Asker kommune. De representerer ulike måter å tilnærme seg innovasjon på i de ulike tjenesteområdene våre. Vet du om noe som burde vært synliggjort her, kontakt oss på kominn@asker.kommune.no

Sisters in Business

Sammen med NAV Asker og IKEA er Asker kommune stolt samskapingspartner med den sosiale entreprenøren Sisters in Business(SiB). Ett år etter at systua på IKEA ble åpnet er de et langt skritt videre i å skape en bærekraftig virksomhet med arbeidsplasser til kvinner med innvandrerbakgrunn. Fem kvinner er nå i fast jobb og omsetningen øker hele tiden.

Brukerfokusert, forenklet og effektiv (BFE-prosjektet)

Barne- og familieenheten i Asker kommune fikk i 2014 innvilget 6 millioner kroner til IKT-/innovasjonsprosjektet "Brukerfokusert, forenklet og effektiv (BFE)" fra Regionalt forskingsfond Hovedstad. Nå foreligger resultatet fra prosjektet.

Asker velferdslab

Asker velferdslab er en ny modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. Vi går fra å tenke velferd som en kostnad til å tenke velferd som en investering.

FutureBuilt i Asker

Asker kommune har inngått partnerskap med FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som har som visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.