Her finner du noen av de innovative prosjektene og tiltakene som gjøres i Asker kommune. De representerer ulike måter å tilnærme seg innovasjon på i de ulike tjenesteområdene våre. Vet du om noe som burde vært synliggjort her, kontakt oss på kominn@asker.kommune.no

Brukerfokusert, forenklet og effektiv (BFE-prosjektet)

Barne- og familieenheten i Asker kommune fikk i 2014 innvilget 6 millioner kroner til IKT-/innovasjonsprosjektet "Brukerfokusert, forenklet og effektiv (BFE)" fra Regionalt forskingsfond Hovedstad. Nå foreligger resultatet fra prosjektet.

Asker velferdslab

Asker velferdslab er et prøveprosjekt hvor vi ønsker å gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud.

FutureBuilt i Asker

Asker kommune har inngått partnerskap med FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som har som visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.