Her finner du noen av de innovative prosjektene og tiltakene som gjøres i Asker kommune. De representerer ulike måter å tilnærme seg innovasjon på i de ulike tjenesteområdene våre. Vet du om noe som burde vært synliggjort her, kontakt oss på kominn@asker.kommune.no

Asker velferdslab

Asker velferdslab er et prøveprosjekt hvor vi ønsker å gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud.

FutureBuilt i Asker

Asker kommune har inngått partnerskap med FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som har som visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Videoproduksjon i samarbeid med Risenga ungdomsskole

Vi har startet et samarbeid med Risenga ungdomsskole der elever som har media som valgfag fikk i oppdrag å lage videoer om ulike prosjekter i kommunen. Det er viktig for prosjektene å øke synligheten sin, og video er en god formidlingsmåte der man på kort tid kan formidle kjernen i et prosjekt eller tiltak. Elevene tok utfordringen på strak arm, og det ble en lærerik prosess.

Gassanlegg på Yggeseth

I gamle fyllinger dannes det metan som er en aggressiv klimagass. Dette miljøproblemet ble tidligere løst ved å brenne av gassen med en fakkel. Asker kommune ønsket imidlertid å utnytte denne ubenyttede resursen.