Prosjektet PIA tar sikte på å utvikle en tjeneste som støtter eldre personer med dagliglivets komplekse aktiviteter