Asker velferdslab er et prøveprosjekt hvor vi ønsker å gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud.

Information in English

Vi skal se innbyggeren og hans/hennes families totale situasjon. Hensikten er å hjelpe dem med å få en langsiktig og stabil livssituasjon.

Vi skal sammen legge en plan med mål på kort og lang sikt. Innbyggeren og hans/hennes familie skal være delaktig i gjennomføringen av planen for å nå målene.

Dette kan innbyggeren forvente av oss:

 • Mer koordinert hjelp: Du skal slippe å forholde deg til mange instanser
 • Vi skal hjelpe deg med å lage en langsiktig plan med mål og tiltak
 • Du får tett dialog og oppfølging

Dette forventer vi av innbyggeren: 

 • Du/dere ønsker endring
 • Hele familien/nettverket ditt er med
 • Du/dere kommer på møter som er avtalt
 • Du/dere samarbeider om å finne gode og langsiktige løsninger

Bildet viser prosessen i Velferdslaben fra påmelding til oppstartsmøte til felles plan til oppfølging

Bildetekst:

 • Påmelding - Du kan melde din interesse ved å kontakte den personen du kjenner best i kommunen.
 • Oppstartsmøte - Et dedikert team møter dere for sammen å sette mål for hva dere ønsker å oppnå.
 • Felles plan - For å nå målene deres lager vi en plan. Planen inneholder ting dere vil gjøre selv og hva vi i Asker vil hjelpe med.
 • Oppfølging - Dere vil få jevnlig kontakt med teamet som skal hjelpe dere å nå målene. 

Etter ett år med prosjektet har Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra Husbanken og IMDi, oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune.