Asker kommunes nye modell for å organisere tjenester til innbyggere med sammensatte utfordringer vekker interesse og får internasjonal anerkjennelse. Asker velferdslab var én av syv finalister under arrangementet «Edge of Government» under konferansen «World Government Summit» i Dubai i februar 2018.

Konferansen er en viktig møteplass for aktører som jobber med modernisering og innovasjon i offentlig sektor, og samlet 4000 delegater fra hele verden.

Det var stor interesse for Asker velferdslab under World Government Summit i Dubai. Karina Bjønbakk fra NAV Asker står i ramplelyset
Det var stor interesse for Asker velferdslab under World Government Summit i Dubai. Karina Bjønbakk fra NAV Asker står i rampelyset.

Bakgrunnen for at Asker velferdslab ble presentert på Edge of government-arrangementet under World Government Summit er at Asker kommune sommeren 2017 søkte på den internasjonale innovasjonskonkurransen Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) i regi av OECDs Directorate for Public Governance. OPSI er en samling av innovasjonserfaringer fra hele verden. Av 276 søknader fra 58 land var velferdslaben et av prosjektene som ble presentert i semifinalen i Paris i november 2017. Asker velferdslab var ett av syv prosjekter som gikk videre derfra og ble presentert på konferansen i Dubai. I denne rapporten er alle de syv prosjektene presentert

Stor interesse fra hele verden

- Det har vært helt overveldende å delta på konferansen og presentere velferdslaben. Arrangørene hadde designet en fantastisk paviljong for oss, og vi snakket med utrolig mange interesserte mennesker. Vi hadde blant annet toppledere fra OECD og Verdens helseorganisasjon innom standen vår. Mange hadde allerede hørt om velferdslaben og ville gjerne høre mer. Dette var en veldig bra arena for inspirasjon og utveksling av ideer og erfaringer, forteller prosjektleder for Asker velferdslab, Ingrid Blichfeldt i. Hun deltok på konferansen sammen med Karina Bjørnbakk fra NAV Asker.

Karina Bjørnbakk fra NAV Asker og prosjektleder Ingrid Blichfeldt fra Asker kommune representerte Asker velferdslab. Her i samtale med to konferansedeltakere
Karina Bjørnbakk fra NAV Asker og prosjektleder Ingrid Blichfeldt fra Asker kommune representerte Asker velferdslab. Her i samtale med to konferansedeltakere

Hva er Asker velferdslab?

Asker velferdslab er en ny måte å organisere offentlige tjenester til innbyggere med sammensatte utfordringer og behov for tverrfaglige tjenester. Velferdslaben er utviklet gjennom bruk av tjenestedesign. Velferdslaben setter innbyggeren og deres familie i sentrum. Kommunen investerer i familien, sammen med dem.

Metoden innebærer at innbyggeren møter representanter fra alle relevante deler av kommunen, og ofte også eksterne samarbeidspartnere, samtidig. Sammen med innbyggeren kartlegger møtedeltakerne familiens situasjon og lager en konkret plan med kortsiktige og langsiktige mål og tiltak. Medarbeiderne rundt bordet har myndighet til å fatte beslutninger i møtet.

Les mer om Asker velferdslab

Deltakerne får bedre levekår

Velferdslaben er så langt testet i litt over ett år, med om lag 20 familier/innbyggere. Prosjektet har hatt tre målgrupper:

  • utsatte unge mellom 18 og 25 år
  • levekårsutsatte barnefamilier
  • barnefamilier med barn med nedsatt funksjonsevne

Resultatene etter det første året viser at familiene som har deltatt har fått å bedre levekår. For noen har livssituasjonen gått fra en uholdbar eller ustabil sitasjon til en stabil situasjon. Vi jobber videre for at familiene skal utnytte sine muligheter og at flest mulig skal få en bærekraftig stasjon.

Har fått flere utmerkelser

Asker velferdslab fikk også utdelt et Best Practice Certificate under European Public Sector Award (EPSA) i Maastricht i november 2017. Av 150 innsendte søknader var det 34 som fikk dette. Asker og Sarpsborg kommuner var de to norske prosjektene som fikk dette. Prisen deles ut av European Institute of Public Administration (EIPA). Utmerkelsen gis til de mest innovative, og effektive prosjektene og tiltakene i offentlig sektor i Europa.

Da Asker kommune vant Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Innovasjonsprisen 2017» var Asker velferdslab ett av tre prosjekter som lå til grunn for nominasjonen.