Vi har startet et samarbeid med Risenga ungdomsskole der elever som har media som valgfag fikk i oppdrag å lage videoer om ulike prosjekter i kommunen. Det er viktig for prosjektene å øke synligheten sin, og video er en god formidlingsmåte der man på kort tid kan formidle kjernen i et prosjekt eller tiltak. Elevene tok utfordringen på strak arm, og det ble en lærerik prosess.

Videoprosjektet ble en interessant opplevelse for både elever og de involverte ansatte i Asker kommune. Elevene fikk på sin side lære mer om noen av de spennende utviklingsaktivitetene som skjer i kommunen, og kommuneansatte og andre intervjuobjekter fikk utfordringen å på kort tid formidle essensen i det de jobber med. Tusen takk til Risenga for at de stilte opp for oss!

Her er noen av filmene vi fikk inn:

Modus

Hoppetauaksjonen "Hopp for hjertet" - 1

Hoppetauaksjonen "Hopp for hjertet" - 2

Idretts-SFO

"Oljefri" - 1

Oljefri 2

Energibrønner

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Les mer om TFS på sidene til Barne- og familieenheten.

SalVill

Gassanlegget på Yggeset - 1

Gassanlegget på Yggeset - 2