Det er mange måter å innovere på, og det handler ikke alltid om å være først ute, men å tilegne seg god praksis og være en dynamisk og endringsvillig organisasjon.

Å innovere kan være å:

  1. være først ute
  2. kopiere andres gode løsninger
  3. samarbeide og dele med andre for å finne spre gode løsninger

En sentral utfordring blir da å skaffe seg oversikt over utviklings- og endringsarbeid som skjer i en såpass stor organisasjon som Asker kommune, slik at gode tiltak og satsinger lettere kan nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer på best mulig måte.
Vi har derfor utviklet en digital plattform for å samle, dele og spre nye innovative løsninger.

Her kan også Asker kommunes virksomheter søke om «såkornmidler» for å gjennomføre mindre tiltak ute i virksomhetene.