Kreativ, systematisk og likeverdig samskaping mellom aktører med ulik kompetanse og rolle som kan utfylle hverandre, er sannsynligvis det sterkeste virkemiddelet som finnes for sosial innovasjon i norske kommuner.

Samskaping er en metode hvor ansatte, politikere og næringsliv sammen med innbyggerne finner ut hvordan et behov eller en utfordring skal dekkes eller løses.

Her finner du oppdaterte tips og inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med samskaping.