Digital skoleutvikling i Asker

Asker kommune har sammen med et tverrfaglig forskningsteam sett nærmere på hvordan en kommune kan tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid for digital læring. Prosjektet omhandler digital skoleutvikling i kommuner hvor alle elever har en egen digital enhet, og er finansiert av Forskningsrådet i perioden 2020 – 2023.

Illustrasjonsbilde
Foto: Elin Eike Worren

Vedtak om digital enhet til alle elever 

Mange av landets kommuner har fattet vedtak om, eller har allerede etablert, at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til skolearbeid, i det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 satsing.

I Asker kommune har elevene hver sin Chromebook. Dette åpner for nye tilnærminger til undervisning, læring og klasseledelse. Kommunen legger til rette for å videreutvikle bruk av digitale verktøy i skolen.

- Da elevene fikk hver sin Chromebook, fikk alle lærere i Asker grunnleggende innføring gjennom kompetansepakker og kurs.

- Vi tilbyr fortsatt jevnlig nettverk og kurs for lærere, både for å trygge bruken av verktøyene og se de muligheter som ligger i disse. Vi har også utviklet en modell som skolene selv kan bruke, med støtte fra veiledere, forteller Marie Olafsen, rådgiver for digital læring i askerskolen.

- Denne modellen kaller vi for læringsløyper, som er en systematisk måte å drive digital skoleutvikling med kolleger. Målet med læringsløyper er at lærere i fellesskap utvikler sin pedagogiske bruk av digitale verktøy. Dette knyttes til en aktiv elevrolle, som er sentralt i nye læreplaner, sier Arne Bergan, rådgiver i askerskolen.

Chromebook-illustrasjonsbilde

14 skoler har startet arbeidet med læringsløyper

Rundt 50 lærere deltok på oppstartsamling i høst. Fokuset var hvordan man kan bruke digitale verktøy i for eksempel underveisvurdering og samarbeid. Cathrine Tømte ved universitetet i Agder presenterte innblikk i følgeforskningen som pågår rundt prosjektet. På samlingen fikk også alle skolene tid til å bli kjent med modellen, metoder for å planlegge gjennomføring på sin skole.

- Med læringsløypemodellen har lærerne et felles forarbeid hvor metodikk blir knyttet til læreplan og forskning. Lærerne utforsker eksempler på ulike metoder og verktøy, før de planlegger noe de prøver ut med elevene. Til slutt deler de erfaringer med hverandre i personalet, forklarer Arne Bergan.

- Erfaringsdeling på tvers av deltakerskolene, er en viktig del av prosjektet. I løpet av skoleåret møtes de samme lærerne for å dele erfaringer, både underveis og i etterkant, sier Marie Olafsen.

- Vi deler også erfaringer med andre kommuner, fag- og forskningsmiljøer. Vi håper at modellen kan være nyttig for andre skoler og kommuner, som skal videreutvikle læring med digitale verktøy, legger Arne Bergan til.

Blogger om fremdriften i prosjektet

"Digital skoleutvikling med 1:1", kan man gjennom blogginnlegg få et innblikk i de ulike aktivitetene som gjennomføres i prosjektperioden, og bli bedre kjent med modellen for læringsløyper.

I tillegg finnes nettsiden "Undervise digitalt", som inneholder alt fra grunnleggende opplæring til mer innovativ bruk av de ulike digitale verktøy som er tilgjengelig for askerskolen. Denne brukes aktivt av deltakerskolene, men ligger også åpent på nettet for de som trenger opplæring og inspirasjon.