Sjakk som læringsarena ved Hagaløkka barneskole

Rett før jul arrangerte Hagaløkka barneskole i Asker sin egen sjakkturnering hvor det var totalt 120 påmeldte spillere. «Sjakk utvikler ikke bare den logiske og matematiske tankeevnene, men den bidrar også til å forene alle elevene på tvers av trinn, på tvers av interesser, forskjellig bakgrunn og sosiale forhold», sier Magnus Buen Halvorsen, lærer og en av initiativtagerne ved Hagaløkka skole.

Hos oss har sjakkmesterskapet bidratt til å skape samhold og respekt for hverandre på en måte andre idretter ikke oppnår når det er inndeling i alder og kjønn. Samtidig er sjekkmesterskapet kulturskapende for vår skole, noe som på sikt også bidrar til økt trivsel og samhold. I år deltok 120 spillere fra 4. til 7. trinn og velkomstklassen som gir undervisning til minoritetsspråklige elever i grunnskolealder. Skolen arrangerte eget opplegg for barn på 1. til 3. trinn.

Sjakk som verktøy

Vi på Hagaløkka skole ønsket å gjøre noe for å skape motivasjon og mestring og ved å ta i bruk sjakk som verktøy oppnår vi både at elevene og vi lærere utvikler oss innenfor flere områder. Sjakk utvikler ikke bare den logiske og matematiske tenkeevnen, men er også med på å øke kreativiteten og leseferdighetene hos elevene, og samtidige som den øker de sosiale ferdighetene.  

 

Fra sjakk et klasserom

Studier i utlandet

Det er flere land som har gjort omfattende arbeid med å bruke sjakk som undervisning. Det kan hjelpe på konsentrasjonen og evnen til logisk tenkning, og i tillegg har resultatene vist at elevene har forbedret seg i spesielt matematikk. Sjakk er også en god avveksling og et flott verktøy for å utvikle ferdighetene til barn på en morsom måte og de lærer å holde fokus over lengre tid.

Sjakk på Hagaløkka

«Sjakk er en av de få idrettene der alle, uansett alder og kjønn kan spille med hverandre. Ved dette mesterskapet bygger vi også kontakt mellom de forskjellige trinnene som gjør at vi skaper et godt miljø på skolen», sier Janike Vevik, lærer og en av initiativtagerne ved Hagaløkka skole.  

«Vi som daglig jobber med barn og unge bør være modig å tenke annerledes i undervisning, det handler om å være nysgjerrig, tilstede og ta i bruk nye metoder vi tror på. Vi lærere har i planleggingen av dette mesterskapet, inkludert elevene våre og vi er utrolig stolte av engasjementet de har vist. Med sjakken på Hagaløkka, har vi bygd et fellesskap og skapt en arena hvor mange elever har fått deltatt med sine ferdigheter både med ideer, planlegging, deltakelse, organisering og gjennomføring. Dette er virkelig noe som har skapt mestring som må til for å skape gode skolehverdager», avslutter Magnus Buen Halvorsen.

 

Fra sjakk i et klasserom