Digital bestilling av besøk på bo- og omsorgssentrene

Da det ble innført restriksjoner for besøk på sykehjem og institusjoner, så vi et behov for å innføre en digital løsning der pårørende kunne bestille tid til å besøke sine nære uten å måtte ringe institusjonen for å bestille tid.

Fleksibelt for innbyggere - avlastning for ansatte

Hensikten var å gjøre det fleksibelt for innbyggerne, samtidig som de ansatte slapp å håndtere telefoner inn i en ellers hektisk arbeidsdag.

Innbygger logger seg inn via ID-porten og kan via en kalender booke tid til enten videobesøk via Zoom eller fysisk besøk. Løsningen har integrasjon med folkeregisteret, slik at en del informasjon er forhåndsutfylt i skjemaet for innbyggerne.

Skal implementeres på alle bo- og omsorgssentrene

Løsningen er innført på noen bo- og omsorgssenter i Asker per i dag, og skal implementeres i alle institusjoner og bo- og behandlingssenter i kommunen i løpet av høsten 2020.