Digital fjernundervisning i skolen

Kort fortalt

Fredag 13.mars 2020 fikk de 40 skolene i Asker kommune beskjed om at de umiddelbart skulle stenges grunnet Covid-19 pandemien, og at de samtidig skulle tilby fjernundervisning til alle elever påfølgende mandag.

Mandag 16. mars startet Asker kommune opp med digital fjernundervisning. 1 200 lærere på hjemmekontor og 12 000 elever hjemme -  i samarbeid med pårørende.

Selv om Asker kommune har vært godt forberedt for å jobbe digitalt i askerskolen, så var det noen svært spennende dager for lærere, elever og støttepersonell.

For alle parter var det svært tilfredsstillende at de digitale løsningene i all hovedsak fungerte svært godt. I løpet av noen dager hadde man sikret et digitalt løft, og et mulig digitalt kaos var unngått.

Satser på digitalisering i skolen

Asker kommune har de senere år gjennomført en konkret satsning på digitalisering i askerskolen med:

  • Oppbygging av tilstrekkelig digital infrastruktur
  • 1:1 dekning av Chromebooks for alle elever
  • Google G-suite
  • En rekke digitale verktøy / ressurser
  • Digital kompetanseheving av lærerne for å håndtere digital klasseledelse

Prosess for fjernundervisningen

Ved oppstart av koronakrisen gjennomførte interne rådgivere og eksterne samarbeidspartnere 35 webinarer. Det ble produsert 20 e-læringsguider og en stor mengde undervisningsopplegg ble delt på askerskolens sosiale nettverk Google Currents.

Lærerne i askerskolen gjennomførte undervisning via nettmøteplattformen Google Meet.

Fra 13. mars til 11. mai 2020, ble det gjennomført 250 000 nettmøter. Statistikken viser at ansatte i askerskolen fortsatte å bruke Google Meet etter at skolene åpnet igjen.

Løft i digital kompetanse

Både lærere, elever og støttepersonell har fått løftet den digitale kompetansen vesentlig gjennom perioden med fjernundervisning. Effekten av dette vil høyst trolig medføre en bedre digital klasseledelse og bedre utnyttelse av forskjellige digitale ressurser.

Elementer fra fjernundervisningen kan også vurderes brukt ved sykdom eller ved ekstraordinære beredskapssituasjoner.

Både lærere og støttepersonell vil uten tvil gjennomføre flere nettmøter med samarbeidspartnere, erstatte flere fysiske kurs med webinarer og gjennomføre veiledninger på Google Meet. Dette vil effektivisere samarbeidet ved å bruke mindre tid til reisevirksomhet.