Digital tvilling

Illustrasjon mann ser på datavisuallisering på skjerm
Foto: Adobe Stock

Kort fortalt

Vi skal bygge en 3D-modell som viser en kopi av bygg, areal, vei, sykkel, gange, kollektiv – buss, tog, ferg, vann- og avløp og energi i ulike deler av Asker. Når vi gjør endringer i modellen blir det lettere å se og forstå hva endringene vil bety i den virkelige verden. 

Asker kommune, i samarbeid med flere andre kommuner, er med på et digital tvilling-prosjekt hvor hovedformålet er å etablere en 3D-modell som inneholder landskapsdata og digital rekonstruksjon av tekniske infrastrukturer som for eksempel; bygg, areal, transport (vei, sykkel, gange, kollektiv – buss, tog, ferge), vann- og avløp og energi.

Prosjektet skal knytte eller koble data fra egne eller eksterne datakilder for å visualisere gode sammenhenger mellom nåtid og mulig fremtid. I tillegg skal 3D-modellen simulere hendelser ved å kjøre tester og legge til rette for visning og bruk av «live modeller» internt i kommuneorganisasjonen og for offentligheten.

Hva skal vi bruke 3D-modellen til?

Asker kommune skal bruke 3D-modellen for å sikre at vi har god forståelse av kvaliteten på vår tekniske infrastruktur. 3D-modellen vil også bidra til at vi bedre forstår konsekvenser av å gjennomføre ulike tiltak på infrastrukturen eller som en del av samfunnsutviklingen på kommunens infrastruktur.

Asker kommune ønsker å bruke denne type løsninger som en integrert del av vårt planarbeid, så vi har et best mulig beslutningsgrunnlag for de valg som skal tas i samfunnsutviklingen. Dette gjelder overordnet for kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen, men også for arbeidet med kommunens temaplaner og handlingsprogram. Samtidig ønsker vi å bruke denne type løsninger for å simulere og visualisere mulige hendelser i beredskaps- og krisearbeid.

På sikt er det ønskelig å bruke en slik type løsning som en integrert del av mer operative tjenester, både tjenesteutviklingen og tjenesteproduksjonen som for eksempel i behandling av byggesaker og byggeprosjekter.

Hvorfor er det viktig for oss?

Robuste tekniske infrastrukturer er viktig for å skape gode opplevelser for våre innbyggere, men vil også skape gode grunnlag for næringsutvikling innenfor bolig, bygg, vann og avløp, strøm og energi, vei og transport.

Når hele samfunnet har god og lik tilgang på kunnskap og fakta skapes det åpenhet og tillit mellom aktørene i samfunnsutviklingen, tjenesteutviklingen og tjenesteproduksjonen.

Hvordan bidrar dette til en enklere hverdag for våre ansatte og innbyggere?

I første omgang får vi et mye bedre beslutningsgrunnlag når vi skal utvikle våre tjenester. I tillegg vil det gi oss mer effektive kommunale tjenester da vi får en mer robust infrastruktur som er kapasitetsmessig tilpasset innbyggernes og næringslivets behov. Dette kan bidra til for eksempler mindre lekkasjer på vann- og avløpsnettverket og redusere risiko for flom og ras.

Hvem samarbeider vi med?

Dette er et forsknings og utviklingssamarbeid (FoU) i samarbeid mellom Asker kommune og Ålesund-baserte Augment City hvor også andre kommuner er med.

Disse er:

  • Møre og Romsdal inkludert fylkeskommunen
  • Haugesund, Karmøy, Bergen og Trondheim
  • Bærum og Oslo
  • Jersey og Aberdeen