Digitale kommunestyremøter

Kort fortalt

Etter at koronakrisen «kom til Norge" 12.mars, med pålegg om nedstengning av samfunnet og fysisk avstand mellom innbyggerne, ble det fort klart at de politiske møtene ikke kunne gjennomføres som tidligere.

7.april 2020 ble historiens første digitale kommunestyremøte gjennomført i Asker kommune. Det ble vedtatt at alle politiske møter fremover skulle gjennomføres digitalt. De politiske møtene ble gjennomført via videokonferanseløsningen Zoom og Kommune-TV-løsningen. Kommunestyrerepresentantene knyttet seg til løsningen fra sine PCer hjemme eller på jobb.

Stor spredning i erfaring og kompetanse

I Asker kommune er det 55 kommunestyrerepresentanter. I tillegg tilkommer vararepresentanter og medlemmer i kommunens råd.

Kompetansen og erfaring med bruken av denne type digitale løsninger var forskjellig for de forskjellige folkevalgte. Derfor var dette helt standard for noen, mens andre fikk en mer bratt lærekurve de første dagene. En blanding av individuell opplæring til alle folkevalgte (PC på jobb – PC på hjemmekontor – Nettbrett – Mobiltelefon) og felles avtaler for hvordan man oppfører seg i et digitalt møte fungerte bra. Dette ble medlemmene fort vant til, og nå er det en del av alle folkevalgtes hverdag.

Samarbeid mellom eksterne og interne ressurser

Videokonferanseløsninger var ikke noe nytt i Asker kommune.
Zoom var nylig anskaffet i kommunesammenslåingsprosessen mellom Hurum, Røyken og Asker. Move ble valgt som leverandør. Asker har i all hovedsak brukt interne ressurser til å sette opp løsningene rundt den digitale kriseledelsen.

Ressurskrevende

Å gjennomføre digitale politiske møter oppfattes å være relativt ressurskrevende for administrasjonen sammenlignet med gjennomføring av fysiske møter. 

For innbyggerne som følger møtene digitalt, er løsningen trolig bedre enn de rene videooverførte TV-sendingene, da man får god og rask oversikt mellom møteleder og den enkelte folkevalgte. Det blir derfor spennende å få de folkevalgtes evaluering om hva de tenker rundt dette.

Løsningene vil uansett være gode å ha i beredskaps-sammenheng, hvis det skulle være behov for det.

Det vil fremover bli gjort evalueringer av om hvordan man skal forholde seg til løsningen. Kombinasjoner og kobling mot andre voteringsløsninger kan være fremtidige muligheter.

Mer informasjon?

Hvis du synes dette var spennende, ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber med dette eller bare ønsker å ta en prat.

Tekniske løsninger: IKT-rådgiver Marius Heggstad - marius.heggstad@asker.kommune.no

Digital ledelse av kommunestyremøter: Ordfører Lene Conradi - lene.conradi@asker.kommune.no