Foto: Asker Kommune
Foto: Asker Kommune

Digitalisering og smart teknologi inngår som en integrert del av all tjenesteproduksjon i Asker kommune.

Asker kommune er godt i gang med digitalisering av mange av våre tjenester, noe som bidrar til å fremme bærekraftig vekst og utvikling, samtidig som det bidrar til en enkel og sikker hverdagsopplevelser for våre innbyggere.

Eksemplene er fra egen organisasjon, fra frivilligheten og fra lokalt næringsliv.

Bekymringsmeldinger til barnevernet

Sammen med Bufdir, KS og andre kommuner har Asker kommune vært med på å koble opp og teste ut den nasjonale portalen mot Asker kommunes lokale...

Digital fjernundervisning i skolen

Mandag 16. mars startet Asker kommune opp med digital fjernundervisning. 1 200 lærere på hjemmekontor og 12 000 elever hjemme i samarbeid med...

Smittesporing i kommunene

Asker var blant de første kommunene som tok i bruk den nye nasjonale løsningen for smittesporing av covid-19.

Digital tvilling

Et "digital tvilling"-prosjekt hvor hovedformålet er å etablere en 3D-modell som inneholder landskapsdata og digital rekonstruksjon av tekniske...