Digital "kulturfrokost"

Arrangementet "Kulturfrokost" i Asker kulturhus har brukt sin Facebook-side for å kunne tilby kulturdiskusjoner og kulturinnslag digitalt.

Kort fortalt

Kulturlivet i Asker har i forbindelse med koronakrisen tatt i bruk digitale plattformer for å kunne erstatte fysiske møter med et digitalt tilbud.

Arrangementet Kulturfrokost i Asker kulturhus har som intensjon å være en møteplass for kulturlivet i Asker. Ønsket er å bygge og samle et nettverk av de som driver med  - eller er interessert i - kultur i Asker kommune.

Kulturelle innslag og diskusjoner

Arrangementet skal være en arena for å vise frem hva som skjer av kultur i kommunen, og å bidra til å løfte initiativtakere og pådrivere innen feltet.

I tre år har vi invitert til kulturfrokost som en fysisk møteplass. Da koronakrisen kom så vi muligheten for å opprettholde en møteplass og informasjonskanal med kulturdiskusjoner og kulturinnslag digitalt gjennom våre Facebooksider.

Tidligere innslag og temaer

  • - Hva skjer i høst på Sekkefabrikken og i Asker kulturhus
  • Asker museum forteller om "Open House Oslo"
  • Ny direktør på Trafo kunsthall presenterte seg og forteller om hva du kan oppleve der
  • Factory light om årets lysfestival.
  • Besøkt Villa utsikten på Tofte, og kåring av Askers fineste hage.
  • Presentasjon av gatekunstnerne som utsmykker underganger rundt om i Asker.