Ny, nasjonal løsning for smittesporing

Sammen med Universitetet i Oslo (UiO), Folkehelseinstituttet (FHI), KS og andre kommuner har Asker kommune vært med å teste ut den nasjonale løsningen DHIS2 / KS Fiks smittesporing som til nå over 60 kommuner har tatt i bruk.

Illustrasjonsbilde av lege
Foto: Asker Kommune

Et av de viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen av korona er smittesporing. Smittesporing innebærer å kartlegge alle personene som en person med påvist smitte har vært i nærkontakt med den siste tiden. Da viruset kom til Norge, hadde ikke kommunen noe digitalt verktøy for utføre smittesporing.

Kommunen tok først i bruk et regneark som en nødløsning, men ordningen var både sårbar og tungvint, og kun egnet som en foreløpig nødløsning.

Behov fra smittevernteamet

Kommunens smittevernsteam meldte problemet inn til kommunens digitaliseringsteam, som ble opprettet av kriseledelsen for å bistå kommunen med digitale løsninger under koronapandemien.

Digitaliseringsteamet, som hadde gode kontakter med øvrige fagmiljøer, fikk raskt kontakt med KS som sammen med FHI og bl.a. Tromsø kommune, kom i gang med å evaluere ulike løsninger for smittesporing.

To systemer ble vurdert

To aktuelle systemer ble vurdert utfra kriterier om å bygge på eksisterende verdi og kompetanse i samarbeid med andre aktører på smittesporing, sikker tilgang til og lagring av data med trygghet i at nasjonale aktører støttet arbeidet til kommunene. En bevisst pragmatisk tilnærming var å starte med å dekke minimumsbehovet, og dermed ble basisfunksjonalitet for registrering og samlede tall viktigst, men med bevissthet om mulighetene for videreutvikling.

Valget falt på en «open source»-løsning som var laget av et fagmiljø på UIO.

System benyttet for Ebola-bekjempelse

Systemet DHIS2 (district health information system) er laget for smittesporing av andre sykdommer, og er blant annet brukt i Afrika i bekjempelsen av Ebola. DHIS2 hadde utviklet en covid-19-modul for andre land, og kunne enkelt tilpasses til å bli et tilfredsstillende verktøy for smittesporing av Covid-19 i norske kommuner.

Raske sonderinger blant kommuneoverleger bekreftet at flere kommuner ønsket en nasjonal løsning som kommunene enkelt kunne få støtte til å ta i bruk på en sikker måte. KS opprettet et prosjekt for å implementere DHIS2 i KS sin FIKS-løsning, og Asker ble pilotkommune som skulle implementere programmet.

Prosjektgruppen inneholdt et tverrfaglig miljø med representanter fra KS, UIO, FHI, og Asker kommune, med kompetanse på systemutvikling, system-integrasjon, personvern og informasjonssikkerhet, samt smittevern og smittesporing.

ROS-analyse og dialog

Kommunen gjennomførte en ROS-analyse og vurderte personvernkonsekvenser (DPIA) ved å ta i bruk løsningen. Samtidig testet smittevernteamet løsningen i tett dialog med systemutviklere som tilpasset løsningene etter kommunens behov etter hvert.

Overgangsfase

Når programmet var klart til å settes i drift, startet kommunen med en overgangsperiode hvor de både registrerte på gammel måte og i programmet, for å sikre at registrering ikke ville gå tapt. Samtidig registrerte smittevernteamet sporingsinformasjon fra gammel løsning, som en del av opplæringen og muligheten til å sette seg inn i systemet.

Bedret og systematisk smittesporing

I dag registreres all smittesporing i DHIS2 og kommunen har gått helt bort fra gammel løsning. Verktøyet bidrar til at kommunen kan gjennomføre smittesporing på en bedre og systematisk måte, samtidig som at risikoen for at verdifull data går tapt er redusert.

Siden systemet er integrert i KS sin FIKS-løsning, gjør dette det enkelt for andre kommuner å ta i bruk løsningen uten å måtte bruke mye ressurser. I tillegg har FHI anbefalt at kommunene tar i bruk DHIS2 til smittesporing. 50+ kommuner er på samme løsning per august 2020.

Handlingskraft og omstillingsevne

Dette er én av mange historier om da Covid-19 rammet Norge. Kommunen ble tvunget til å vise handlingskraft og omstillingsevne og for kommunens smittevernteam betydde dette blant annet å få på plass et tilstrekkelig godt digitalt verktøy.

Gjennom godt tverrfaglig samarbeid, et handlekraftig digitaliseringsmiljø og gode relasjoner med andre fagmiljøer klarte kommunen sammen med blant annet KS å få på plass en digital løsning på kun få uker.

Med god involvering av fagtjenestene, har de fått et nyttig verktøy de har godt eierskap til og som vil hjelpe dem fremover.

Målet er at alle norske kommuner skal ta i bruk den nasjonale løsningen så raskt som mulig.