Løsning for registrering av dødsfallsårsak

Kort fortalt

Asker kommune har i koronatiden tatt i bruk den nye og forenklede nasjonale løsningen for registrering av dødsfallsårsak.

Sammen med FHI, direktoratet for eHelse, Norsk helsenett og Skatteetaten, har KS utarbeidet nye og forenklede løsninger for registrering av dødsfall og dødsfallsårsak.

Per oktober 2020 har 264 kommuner tatt i bruk den nasjonale løsningen. Målet er at alle norske kommuner skal ta den i bruk så raskt som mulig.Sammen med FHI, direktoratet for eHelse, Norsk helsenett og Skatteetaten, har KS utarbeidet nye og forenklede løsninger for registrering av dødsfall og dødsfallsårsak.

Per oktober 2020 har 264 kommuner tatt i bruk den nasjonale løsningen. Målet er at alle norske kommuner skal ta den i bruk så raskt som mulig.

Mer informasjon

Vi du vite mer om løsningen, finner du det på disse nettsidene:

Ressurspersoner i Asker

Ønsker du mer informasjon om hvordan Asker kommune jobber med dette, kan du kontakte:

- Tekniske løsninger 

- Digitale løsninger