Digital seniorkonferanse

Kort fortalt

Som for mange andre konferanser medførte koronakrisen at seniorkonferansen 2020 ikke kunne gjennomføres på tradisjonell måte med fysisk oppmøte. Etter godt initiativ fra eldrerådet, og samspill mellom eldrerådet, ordfører og andre, ble Seniorkonferansen gjennomført 18. juni 2020 som en digital konferanse.

«Det kommer noe godt ut av dette», ble temaet på årets konferanse.

Eldrerådets Kirsten Koht, ordfører Lene Conradi og Sven Mollekleiv stod på programmet.

Kombinasjon av digitale løsninger

Seniorkonferansen 2020 benyttet Asker kommunes digitale løsning for gjennomføring av digitale kommunestyremøter – En kombinasjon av Kommune-TV-løsningen og videokonferanseløsningen Zoom.

Samarbeid mellom ekstern leverandør og interne ressurser

Videokonferanseløsninger var ikke noe nytt i Asker kommune. Zoom var nylig anskaffet i kommunesammenslåingsprosessen mellom Hurum, Røyken og Asker. Move ble valgt som leverandør. Asker har i all hovedsak brukt interne ressurser til å sette opp løsningene rundt seniorkonferansen.

Seniorkonferansen i opptak

Her kan du se den digitale seniorkonferansen i opptak